Informácie pre verejnosť2018-08-31T01:39:44+02:00
29.07. 2022

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 16.08.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

10.06. 2022

Oznam

Opatrenia na kontorlu a zabránenia šírenia moru včiel

10.06. 2022

Zverejnenie oznamu

Prejednania dedičstva  Dubovica 216,  vyhlásenie ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku po nariadení likvidácie [...]

16.05. 2022

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 30.05.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

22.11. 2021

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 03.12.2021 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

25.10. 2021

Výberové konanie

OZNAM  Obec Dubovica, v zastúpení starostom obce Ladislavom Timčom, v zmysle § 4 zákona  [...]

6.10. 2021

Vykurovacia sezóna sa už začala

Vykurovacia sezóna sa už začala, nepodceňujte dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov [...]