Ponuka majetku2018-08-31T01:39:43+02:00
24.05. 2018

Zverejnenie zámeru zámeny pozemku

  O Z N A M Zverejnenie zámeru zámeny pozemku  Obce Dubovica: Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 8 písm. e) [...]

12.12. 2016

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti

O Z N A M Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti majetku Obce Dubovica Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 8 písm. e) zákona [...]

1.04. 2015

Zverejnenie zámeru prevodu majetku Obce Dubovica

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Obec Dubovica v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje [...]

9.08. 2014

Zverejnenie zámeru prevodu majetku Obce Dubovica

Obec Dubovica v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu hnuteľného majetku Obce Dubovica a podmienky [...]