Verejné vyhlášky2018-08-31T01:39:42+02:00
4.09. 2023

Verjná vyhláška

Povolenie užívania stavby  - Chata Dubovica 3    Zverejnené:  04.09.2023

24.08. 2023

Verjná vyhláška

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov Zverejnené:  24.8.2023

27.06. 2023

Verjná vyhláška

Stavebné povolenie   -  Priepust cez bezmenný potok Zverejnené:  27.6.2023

30.05. 2023

Verjná vyhláška

stavebné povolenie na stavbu „Rekreačná chata“, na pozemku parc. č. KN-C 824/9 Zverejnené:  30.05.2023 [...]

26.05. 2023

Verjná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. [...]

21.11. 2022

Verjná vyhláška

Stavebné povolenie   -  NN prípojka  pre novoinštalovanu poistkovú skriňu a  rozvádzač RE Zverejnené:  21.11.2022 [...]

25.10. 2022

Verjná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania  -  NN prípojka  pre novoinštalovanu poistkovú skriňu a  rozvádzač [...]

24.08. 2022

Verjná vyhláška

VV- Rozhodnutie  NN prípojka, Odberné ele. zariadenie - rozvádzač Zverejnené:  24.08.2022 [...]