Verejné vyhlášky2018-08-31T01:39:42+02:00
15.10. 2021

Verjná vyhláška

VV-  oznámenie o začatí územného  konania o umiestnení stavby s ústnym pojednávaním   !Obec Dubovica [...]

31.08. 2021

Verjná vyhláška

VV- Doddatočné povolenie stavby  - Polyfunkčný objekt Dubovica  podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. [...]

31.08. 2021

Verjná vyhláška

VV - umiestnenie stavby "Polyfunkčný objekt Dubovica"  - spevnené plochy a oplotenie  podľa § [...]

28.07. 2021

Verjná vyhláška

Územnému konaniu   "Polyfunkčný objekt Dubovica "  V E R E J N Á V [...]

14.07. 2021

Verjná vyhláška

Oznámenie  o začatí  konania o dodatočnom povlení stavby a nariadenie ústného pojednávania  k žiadosti  [...]

7.05. 2021

Verjná vyhláška

Verejná vyhláška -  Telekomunikačná vybavenosť pre obec Dubovica  Zverejnené: 07.05.2021

19.04. 2021

Verjná vyhláška

Verejná vyhláška -  oznámenie o vstupe na pozemok Zverejnené: 19.04.2021

7.04. 2021

Verjná vyhláška

Verejná vyhláška -  rozhodnutie o prdĺžení termínu doloženia dokladov Zverejnené: 07.04.2021 [...]