Verejné vyhlášky2018-08-31T01:39:42+02:00
30.05. 2023

Verjná vyhláška

stavebné povolenie na stavbu „Rekreačná chata“, na pozemku parc. č. KN-C 824/9 Zverejnené:  30.05.2023 [...]

26.05. 2023

Verjná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. [...]

21.11. 2022

Verjná vyhláška

Stavebné povolenie   -  NN prípojka  pre novoinštalovanu poistkovú skriňu a  rozvádzač RE Zverejnené:  21.11.2022 [...]

25.10. 2022

Verjná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania  -  NN prípojka  pre novoinštalovanu poistkovú skriňu a  rozvádzač [...]

24.08. 2022

Verjná vyhláška

VV- Rozhodnutie  NN prípojka, Odberné ele. zariadenie - rozvádzač Zverejnené:  24.08.2022 [...]

9.02. 2022

Verjná vyhláška

Spoločnosť M&T-WOOD s.r.o., Horárska 28, 080 01 Prešov požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti [...]

9.12. 2021

Verjná vyhláška

VV-  o začatí správneho konania  výrub drevín  Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa [...]

18.11. 2021

Verjná vyhláška

VV-  rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby   "Obec Dubovica - vodovod " vodojem" podľa § [...]