Verejné vyhlášky2018-08-31T01:39:42+02:00
19.03. 2024

Verjná vyhláška

Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie stavebného konania Verejná vyhláška  Zverejnené:  19.3.2024 [...]

15.02. 2024

Verjná vyhláška

Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie kolaudačného konania Zverejnené:  15.2.2024

18.12. 2023

VV – začtie kolaudačného konania

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania návrh na kolaudáciu časti stavby „Novostavba [...]

4.09. 2023

Verjná vyhláška

Povolenie užívania stavby  - Chata Dubovica 3    Zverejnené:  04.09.2023

24.08. 2023

Verjná vyhláška

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov Zverejnené:  24.8.2023

27.06. 2023

Verjná vyhláška

Stavebné povolenie   -  Priepust cez bezmenný potok Zverejnené:  27.6.2023

30.05. 2023

Verjná vyhláška

stavebné povolenie na stavbu „Rekreačná chata“, na pozemku parc. č. KN-C 824/9 Zverejnené:  30.05.2023 [...]

26.05. 2023

Verjná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. [...]