VV – začtie kolaudačného konania

/VV – začtie kolaudačného konania

VV – začtie kolaudačného konania

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania
návrh na kolaudáciu časti stavby „Novostavba drevenice, Dubovica“,
SO 01 Vlastný objekt – drevenica D1

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnené:18.12.2023

2023-12-18T17:01:57+02:00