VV – začtie územného konania

/VV – začtie územného konania

VV – začtie územného konania

Verejná  vyhláška   

Oznámenie podľa § 36  ods. 4 zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  – návrh na umiestnenie stavby „Obec Dubovica- vodovod,  Rozšírenie vodovud v obci pre rekreačnú oblasť“ 

Verjná vyhláška 

Nákres 

2019-07-25T14:07:51+02:00