Aktuality2018-08-31T01:39:46+02:00
12.12. 2022

Schválené VZN

 na 2. zasadnutí OZ dňa  09.12.2022 bolo uznesením č. 18/2/2022 schválené : VZN č. [...]

23.11. 2022

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 5.12.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

21.11. 2022

Verjná vyhláška

Stavebné povolenie   -  NN prípojka  pre novoinštalovanu poistkovú skriňu a  rozvádzač RE Zverejnené:  21.11.2022 [...]

25.10. 2022

Verjná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania  -  NN prípojka  pre novoinštalovanu poistkovú skriňu a  rozvádzač [...]

23.10. 2022

Oprava šatní FK Dubovica

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“ Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2022 [...]

5.10. 2022

Oznam

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vysoká na roky [...]

24.08. 2022

Verjná vyhláška

VV- Rozhodnutie  NN prípojka, Odberné ele. zariadenie - rozvádzač Zverejnené:  24.08.2022 [...]

Click edit button to change this text.