Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

/Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

„Riešenie migračných výziev v obci Dubovica “

Na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  – Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI) bolo Obci Dubovica schválený Nenávratný finančný príspevok:
vo výška finančnej podpory z EÚ: 5 200,00 EUR

 

2023-10-23T13:54:23+02:00