Počet obyvateľov v kategóriách

Počet obyvateľov k 31.12.2016 – trvalý pobyt
1468
Muži 750
Ženy 718
—————————————————————— —————
vek    0-15 rokov 246
vek  16-18 rokov 59
vek od  19 rokov –    muži 589
vek  od 19 rokov –   ženy 574

 

Počet obyvateľov

2013 2014 2015 2016
Počet obyvateľov
1495  1474  1476  1468
Prechodný pobyt
0  6  0  0
Narodení 17  15  13  14
Zomrelí 14  19  16  11
Prisťahovaní 13  8  12  5
Odsťahovaní 13  25  7  19
Počet sobášov 9  14  9  8