Demografické údaje2021-02-26T16:14:07+02:00

Počet obyvateľov v kategóriách

Počet obyvateľov k 31.12.2019 – trvalý pobyt
1445
Muži 711
Ženy 734
—————————————————————— —————
vek    0-15 rokov 247
vek  16-18 rokov 53
vek od  19 rokov –    muži 578
vek  od 19 rokov –   ženy 567

Počet obyvateľov

2017 2018 2019 2020
Počet obyvateľov
1467  1468  1447  1445
Prechodný pobyt
7  0  0  4
Narodení 18  16  14  11
Zomrelí 15  16  14  10
Prisťahovaní 16  16  7 16
Odsťahovaní 19  15  31  21
Počet sobášov 17  18  20  20