Demografické údaje

//Demografické údaje
Demografické údaje2018-08-31T01:39:45+00:00

Počet obyvateľov v kategóriách

Počet obyvateľov k 31.12.2017 – trvalý pobyt
1467
Muži 747
Ženy 720
—————————————————————— —————
vek    0-15 rokov 267
vek  16-18 rokov 58
vek od  19 rokov –    muži 579
vek  od 19 rokov –   ženy 563

 

Počet obyvateľov

2014 2015 2016 2017
Počet obyvateľov
1474  1476  1468  1467
Prechodný pobyt
6  0  0  7
Narodení 15  13  14  18
Zomrelí 19  16  11  15
Prisťahovaní 8  12  5  16
Odsťahovaní 25  7  19  19
Počet sobášov 14  9  8  17