Demografické údaje

//Demografické údaje
Demografické údaje2019-02-01T09:12:38+00:00

Počet obyvateľov v kategóriách

Počet obyvateľov k 31.12.2018 – trvalý pobyt
1468
Muži 747
Ženy 721
—————————————————————— —————
vek    0-15 rokov 269
vek  16-18 rokov 51
vek od  19 rokov –    muži 583
vek  od 19 rokov –   ženy 565

Počet obyvateľov

2015 2016 2017 2018
Počet obyvateľov
1476  1468  1467  1468
Prechodný pobyt
0  0  7  0
Narodení 13  14  18  16
Zomrelí 16  11  15  16
Prisťahovaní 12  5  16  16
Odsťahovaní 7  19  19  15
Počet sobášov 9  8  17  18