Demografické údaje2020-01-10T09:33:33+02:00

Počet obyvateľov v kategóriách

Počet obyvateľov k 31.12.2019 – trvalý pobyt
1447
Muži 739
Ženy 708
—————————————————————— —————
vek    0-15 rokov 257
vek  16-18 rokov 51
vek od  19 rokov –    muži 577
vek  od 19 rokov –   ženy 562

Počet obyvateľov

2016 2017 2018 2019
Počet obyvateľov
1468  1467  1468  1447
Prechodný pobyt
0  7  0  0
Narodení 14  18  16  14
Zomrelí 11  15  16  14
Prisťahovaní 5  16  16  7
Odsťahovaní 19  19  15  31
Počet sobášov 8  17  18  20