Zmluvy rok 2019

/Zmluvy rok 2019

Zmluvy rok 2019

Názov zmluvy :
Uzavrel:  a Obec Dubovica
Popis:
Dátum uzavretia:         Dátum zverejnenia: 
Názov zmluvy Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Uzavrel:Ľubomír Ludvik  WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 089 01  Svidník, IČO:  37655264  a Obec Dubovica
Popis: Zber šatstva do kontajnerov v obci
Dátum uzavretia:      12.03.2019   Dátum zverejnenia:  12.03.2019
Názov zmluvy : Objdenávka programu Biznis k zmluve  o dod. elektriny
Uzavrel:  VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767  a Obec Dubovica
Popis:  objednávka programu biznis s 15 % zľvou
Dátum uzavretia:    12.03.2019     Dátum zverejnenia: 12.03.2019
Názov zmluvy : Dodatok k zmulve  – internet
Uzavrel: T Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 a Obec Dubovica
Popis:  balík 2P  Internet + TP
Dátum uzavretia:   04.03.2019      Dátum zverejnenia: 05.03.2019
Názov zmluvy : Zmluva o dielo 
Uzavrel: Ateliér URBEKO, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov IČO: 31671209  a Obec Dubovica
Popis: vypracovanie  zmien a doplnkov UPN O Dubovica
Dátum uzavretia: 26.02.2019       Dátum zverejnenia: 26.02.2019
Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní odborného proadenstva pri VO
Uzavrel:  ALI TENDER, s.r.o., Obrancov mieru 68m 080 01 Prešov, IČO: 50173723  a Obec Dubovica
Popis:  podľa potrieb objednávateľa poskytovať  komplexné služby pri VO
Dátum uzavretia:11.1.2019         Dátum zverejnenia: 11.1.2019
Názov zmluvy :  Dohoda o poskytovanídotácie z rozpočtu obce 
Uzavrel: SFZ Futbalový klub  Dubovica, Dubovica 340,  IČO: 17147620  a Obec Dubovica
Popis: Dotácia  z rozpočtu obce na činnosť klubu
Dátum uzavretia:  08.01.2019       Dátum zverejnenia: 8.01.2019
Názov zmluvy :  Dohoda o poskytovanídotácie z rozpočtu obce
Uzavrel:  Dubovičan, o.z. Dubovica 179, IČO: 50256947  a Obec Dubovica
Popis: Dotácia  z rozpočtu obce na činnosť združenia
Dátum uzavretia:  08.01.2019 Dátum zverejnenia: 08.01.2019
2019-03-12T09:51:45+00:00