Loading...
Domov2023-01-22T00:21:33+02:00

Vážení občania, milá mládež

     Dovoľte mi, aby som Vás privítal na internetovej stránke obce. 
Moderná doba prináša viacero výdobytkov a jedným z nich je aj informačná spoločnosť využívajúca informáciu ako základ svojej existencie. Spoľahlivé informácie nám pomáhajú orientovať sa v problematike,  ktorá nás zaujíma.
     Hlavným cieľom našej webowej stránky je podeliť sa s Vami o zaujímavé informácie zo všetkých oblastí života v našej obci, o jej histórii a súčasnosti, o pripravovaných kultúrnych podujatiach, atraktívnych turistických a športových možnostiach.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, všeobecných závesných nariadení atď..
     Kde chýbajú informácie dochádza k dezinformácii, preto budem veľmi rad ak budete tento zdroj informácii v plnej miere využívať.  Veríme, že pri otvorení tejto stránky si zaspomínajú a aspoň na malú chvíľu sa vrátia domov aj rodáci žijúci mimo obce a aj touto formou získajú informácie o dianí v obci.
                                                                              Ladislav Timčo  –  starosta obce
 

  OZNAM-výsledky referenda 2023

-Odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania  v referende

OZNAM

Vážení spoluobčania,

Vláda Slovenskej republiky schválila 240 katastrálnych území vybratých pre uskutočnenie pozemkových úprav, medzi nimi sú aj katastrálne územia Milpoš a Rožkovany.
Ide o zložitú problematiku, ktorá sa týka vášho vlastníctva k pôde a jeho usporiadania do budúcnosti.
A z tohto dôvodu Vás Ing. Martin Fecko, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, pozýva na stretnutie, na ktorom sa chce podeliť so skúsenosťami s pozemkovými úpravami z území, na ktorých sa už pozemkové úpravy uskutočnili.
Stretnutia sa uskutočnia 17.1.2023 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Milpoši a  18.1.2023 o 17.00 hod. v priestoroch Materskej školy v Rožkovanoch.
Témy diskusie: pozemkové úpravy, vyčleňovanie pozemkov, registre, záhradkárske osady, pozemkové spoločenstvá, dotácie, poľnohospodárstvo, životné prostredie, atď.

OZNAM

ODPOČET   SPOTREBY   VODY   V DOMÁCNOSTIACH

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod P r e š o v Vám oznamuje,  že v mesiaci   január   2023  bude vo Vašom meste/obci prebiehať odpočet spotreby vody z dôvodu zmeny ceny.

Odpočet sa bude vykonávať:

v pracovných dňoch PO – PIA, v čase od 7,30 hod. do 15,00 hod. zamestnancami VVS, ktorí sa na Vaše požiadanie  preukážu preukazom zamestnanca spoločnostiProsíme o sprístupnenie vodomernej šachty ( meradla k odpočtu). V prípade nesprístupnenia odberného miesta, žiadame nahlásiť stav meradla do 3 pracovných dní od zanechania odpočtového lístka (kartičky) a to:e-mailom:             zakaznik@vodarne.eu

                                            alebo

telefonicky:         NON STOP    0517572421, +421911968120

                              v pracovných dňoch: 0517572777,+421911968141,+421911968502

Ceny za dodávku vody, odvádzanie vody od 1.1.2023

Kategória Cena v EUR/m3 s DPH
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom                             1,9577
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou                             1,6351

OZNAM – výsledky volieb 

Uverejnenie výsledkov 

Odpis zápisnice do orgánov samospraví obcí 

Odpis zápisnica do orgánov  Prešovského samospravného kraja 

OZNAM

Nezabúdajme na životné prostredie ani počas dušičiek !

-viď článok ENVI-PAK a.s.


OZNAM

OZNAM

  Oznámenie o strategickom  dokumente ,,Lipany Územný plán mesta , Zmeny a doplnky č.14/2022

– viac informácií o strategickom dokumente

OZNAM

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

OZNAN

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať ohľadom novej možnosti platby za cestovný lístok. V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy Prešovského a Košického samosprávneho kraja je možné platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou v mobile. Ide o moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného. V prípade ak s obyvateľmi Vašej obce komunikujete prostredníctvom webu alebo sociálnych sietí, prosíme Vás, o pre-zdieľanie nasledujúceho videa, aby sa informácia dostala aj k Vašim občanom – cestujúcim:

Viac informácií o virtuálnej dopravnej karte: https://idsvychod.sk/virtualna-karta/

Získať virtuálnu dopravnú kartu: https://www.ubian.sk/kupit-kartu

OZNAM

Ceny za dodávku vody, odvádzanie vody od 1.3.2022

Kategória Cena v EUR/m3 s DPH
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom                             1,7933
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou                             1,3566

OZNAM

 

OZNAM

COVID automat – pravidlá vychádzania platné pre daný okres 

 

AKTUALITY

12.12. 2022

Schválené VZN

 na 2. zasadnutí OZ dňa  09.12.2022 bolo uznesením č. 18/2/2022 schválené : VZN č. [...]

23.11. 2022

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 5.12.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

23.10. 2022

Oprava šatní FK Dubovica

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“ Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2022 [...]

5.10. 2022

Oznam

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vysoká na roky [...]