Loading...
Domov2022-07-28T13:36:01+02:00

Vážení občania, milá mládež

     Dovoľte mi, aby som Vás privítal na internetovej stránke obce. 
Moderná doba prináša viacero výdobytkov a jedným z nich je aj informačná spoločnosť využívajúca informáciu ako základ svojej existencie. Spoľahlivé informácie nám pomáhajú orientovať sa v problematike,  ktorá nás zaujíma.
     Hlavným cieľom našej webowej stránky je podeliť sa s Vami o zaujímavé informácie zo všetkých oblastí života v našej obci, o jej histórii a súčasnosti, o pripravovaných kultúrnych podujatiach, atraktívnych turistických a športových možnostiach.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, všeobecných závesných nariadení atď..
     Kde chýbajú informácie dochádza k dezinformácii, preto budem veľmi rad ak budete tento zdroj informácii v plnej miere využívať.  Veríme, že pri otvorení tejto stránky si zaspomínajú a aspoň na malú chvíľu sa vrátia domov aj rodáci žijúci mimo obce a aj touto formou získajú informácie o dianí v obci.
                                                                              Ladislav Timčo  –  starosta obce
 

OZNAM

 

OPTIKA  ANPEK Banská Bystrica dňa 2.8.2022 od 09:00hod do 09:45hod. v zasadačke kultúrneho domu  ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s  bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou.

OZNAM

  Oznámenie o strategickom  dokumente ,,Lipany Územný plán mesta , Zmeny a doplnky č.14/2022

– viac informácií o strategickom dokumente

OZNAM

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

OZNAN

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať ohľadom novej možnosti platby za cestovný lístok. V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy Prešovského a Košického samosprávneho kraja je možné platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou v mobile. Ide o moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného. V prípade ak s obyvateľmi Vašej obce komunikujete prostredníctvom webu alebo sociálnych sietí, prosíme Vás, o pre-zdieľanie nasledujúceho videa, aby sa informácia dostala aj k Vašim občanom – cestujúcim:

Viac informácií o virtuálnej dopravnej karte: https://idsvychod.sk/virtualna-karta/

Získať virtuálnu dopravnú kartu: https://www.ubian.sk/kupit-kartu

Poďakovanie 

Vážení, spoluobčania,

Touto formou sa chcem poďakovať všetkým  občanom obce Dubovica, ktorí sa zapojili do humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Prvá zásielka, ktorá bola zameraná na deky, stany, karimatky a lehátka boli expedované na hranicu  s Ukrajinou 5.3 2022. Druha zásielka  s potravinami, dekami liekmi a hygienickými potrebami viď foto bola odovzdaná  22.3.2022 do obce Drienica na obecný úrad a následne do partnerského mesta Perečin na Ukrajinu.  Všetkým Vám, ktorí ste sa zapojili do tejto pomoci, alebo ste prispeli finančne na transparentný účet  v mene svojom,  ale hlavne za obdarovaných veľké a úprimné ďakujem.

Ladislav Timčo – starosta obce

OZNAN

Zbierka pre Ukrajinu

Trvanlivé potraviny pre dospelých
Trvanlivé potraviny pre deti do 10 rokov (sunar, detské výživy, piškóty, croissanty, kojenecké vody a podobne)
Nealkoholické nápoje (minerálky, stolové vody, džúsy a podobne)
Hygienické potreby pre deti (plienky, detské utierky a podobne)
Hygienické potreby všeobecne (toaletný papier, tekuté mydlá, dezinfekcia, zubné pasty a kefky, papierové vreckovky a podobne)
Zdravotnícke potreby (lekárničky, obväzy, voľne predajné lieky, vitamíny a podobne)
Posteľné prádlo, vankúše, prikrývky, deky, uteráky, osušky
Karimatky, spacáky, stany a podobne

Veci môžete doniesť na obecný úrad

OZNAM

Ceny za dodávku vody, odvádzanie vody od 1.3.2022

Kategória Cena v EUR/m3 s DPH
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom                             1,7933
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou                             1,3566

OZNAM

 

OZNAM

COVID automat – pravidlá vychádzania platné pre daný okres 

 

AKTUALITY

29.07. 2022

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 16.08.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

10.06. 2022

Oznam

Opatrenia na kontorlu a zabránenia šírenia moru včiel

10.06. 2022

Zverejnenie oznamu

Prejednania dedičstva  Dubovica 216,  vyhlásenie ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku po nariadení likvidácie [...]

16.05. 2022

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 30.05.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

22.11. 2021

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 03.12.2021 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

25.10. 2021

Výberové konanie

OZNAM  Obec Dubovica, v zastúpení starostom obce Ladislavom Timčom, v zmysle § 4 zákona  [...]