Loading...
Domov2023-01-27T10:02:42+02:00

Vážení občania, milá mládež

     Dovoľte mi, aby som Vás privítal na internetovej stránke obce. 
Moderná doba prináša viacero výdobytkov a jedným z nich je aj informačná spoločnosť využívajúca informáciu ako základ svojej existencie. Spoľahlivé informácie nám pomáhajú orientovať sa v problematike,  ktorá nás zaujíma.
     Hlavným cieľom našej webowej stránky je podeliť sa s Vami o zaujímavé informácie zo všetkých oblastí života v našej obci, o jej histórii a súčasnosti, o pripravovaných kultúrnych podujatiach, atraktívnych turistických a športových možnostiach.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, všeobecných závesných nariadení atď..
     Kde chýbajú informácie dochádza k dezinformácii, preto budem veľmi rad ak budete tento zdroj informácii v plnej miere využívať.  Veríme, že pri otvorení tejto stránky si zaspomínajú a aspoň na malú chvíľu sa vrátia domov aj rodáci žijúci mimo obce a aj touto formou získajú informácie o dianí v obci.
                                                                              Ladislav Timčo  –  starosta obce
 

OZNAM

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, autobatérie, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky (iba elektrické, nie benzínové) a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť. Prosíme Vás, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou.

Zvoz sa uskutoční:  2. 2. 2023    o 8:00 hod. 

Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu.

OZNAM-výsledky referenda 2023

-Odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania  v referende

OZNAM

Vážení spoluobčania,

Vláda Slovenskej republiky schválila 240 katastrálnych území vybratých pre uskutočnenie pozemkových úprav, medzi nimi sú aj katastrálne územia Milpoš a Rožkovany.
Ide o zložitú problematiku, ktorá sa týka vášho vlastníctva k pôde a jeho usporiadania do budúcnosti.
A z tohto dôvodu Vás Ing. Martin Fecko, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, pozýva na stretnutie, na ktorom sa chce podeliť so skúsenosťami s pozemkovými úpravami z území, na ktorých sa už pozemkové úpravy uskutočnili.
Stretnutia sa uskutočnia 17.1.2023 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Milpoši a  18.1.2023 o 17.00 hod. v priestoroch Materskej školy v Rožkovanoch.
Témy diskusie: pozemkové úpravy, vyčleňovanie pozemkov, registre, záhradkárske osady, pozemkové spoločenstvá, dotácie, poľnohospodárstvo, životné prostredie, atď.

OZNAM

ODPOČET   SPOTREBY   VODY   V DOMÁCNOSTIACH

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod P r e š o v Vám oznamuje,  že v mesiaci   január   2023  bude vo Vašom meste/obci prebiehať odpočet spotreby vody z dôvodu zmeny ceny.

Odpočet sa bude vykonávať:

v pracovných dňoch PO – PIA, v čase od 7,30 hod. do 15,00 hod. zamestnancami VVS, ktorí sa na Vaše požiadanie  preukážu preukazom zamestnanca spoločnostiProsíme o sprístupnenie vodomernej šachty ( meradla k odpočtu). V prípade nesprístupnenia odberného miesta, žiadame nahlásiť stav meradla do 3 pracovných dní od zanechania odpočtového lístka (kartičky) a to:e-mailom:             zakaznik@vodarne.eu

                                            alebo

telefonicky:         NON STOP    0517572421, +421911968120

                              v pracovných dňoch: 0517572777,+421911968141,+421911968502

Ceny za dodávku vody, odvádzanie vody od 1.1.2023

Kategória Cena v EUR/m3 s DPH
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom                             1,9577
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou                             1,6351

OZNAM – výsledky volieb 

Uverejnenie výsledkov 

Odpis zápisnice do orgánov samospraví obcí 

Odpis zápisnica do orgánov  Prešovského samospravného kraja 

OZNAM

Nezabúdajme na životné prostredie ani počas dušičiek !

-viď článok ENVI-PAK a.s.


OZNAM

OZNAM

  Oznámenie o strategickom  dokumente ,,Lipany Územný plán mesta , Zmeny a doplnky č.14/2022

– viac informácií o strategickom dokumente

OZNAM

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

OZNAN

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať ohľadom novej možnosti platby za cestovný lístok. V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy Prešovského a Košického samosprávneho kraja je možné platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou v mobile. Ide o moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného. V prípade ak s obyvateľmi Vašej obce komunikujete prostredníctvom webu alebo sociálnych sietí, prosíme Vás, o pre-zdieľanie nasledujúceho videa, aby sa informácia dostala aj k Vašim občanom – cestujúcim:

Viac informácií o virtuálnej dopravnej karte: https://idsvychod.sk/virtualna-karta/

Získať virtuálnu dopravnú kartu: https://www.ubian.sk/kupit-kartu

OZNAM

Ceny za dodávku vody, odvádzanie vody od 1.3.2022

Kategória Cena v EUR/m3 s DPH
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom                             1,7933
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou                             1,3566

OZNAM

 

OZNAM

COVID automat – pravidlá vychádzania platné pre daný okres 

 

AKTUALITY

12.12. 2022

Schválené VZN

 na 2. zasadnutí OZ dňa  09.12.2022 bolo uznesením č. 18/2/2022 schválené : VZN č. [...]

23.11. 2022

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 5.12.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

23.10. 2022

Oprava šatní FK Dubovica

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“ Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2022 [...]

5.10. 2022

Oznam

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vysoká na roky [...]