Loading...
Domov
Domov2019-11-04T11:16:58+00:00

Vážení občania, milá mládež

     Dovoľte mi, aby som Vás privítal na internetovej stránke obce. 
Moderná doba prináša viacero výdobytkov a jedným z nich je aj informačná spoločnosť využívajúca informáciu ako základ svojej existencie. Spoľahlivé informácie nám pomáhajú orientovať sa v problematike,  ktorá nás zaujíma.
     Hlavným cieľom našej webowej stránky je podeliť sa s Vami o zaujímavé informácie zo všetkých oblastí života v našej obci, o jej histórii a súčasnosti, o pripravovaných kultúrnych podujatiach, atraktívnych turistických a športových možnostiach.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, všeobecných závesných nariadení atď..
     Kde chýbajú informácie dochádza k dezinformácii, preto budem veľmi rad ak budete tento zdroj informácii v plnej miere využívať.  Veríme, že pri otvorení tejto stránky si zaspomínajú a aspoň na malú chvíľu sa vrátia domov aj rodáci žijúci mimo obce a aj touto formou získajú informácie o dianí v obci.
                                                                              Ladislav Timčo  –  starosta obce
 

OZNAM

VSD ozanmuje občanom  že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území  obce  a to:

       

  • časť obce Dubovica – č.d. 296, úsek od č.d. 304 po č.d. 306, úsek od č.d. 245 po č.d. 248  v termíne   4. november 2019 od 08:00 h do 15:00 h
  • časť obce Dubovica – úsek od č.d. 234 po č.d. 261, úsek od č.d. 276 po č.d. 306,č.d. 323, 324, 316, 317, úsek od č.d. 335 po č.d. 338, č.d. 382, 385 v terminoch    12.  november 2019 od 08:00 h do 15:00 h               13.november 2019 od 08:00 h do 15:00 h
  • časť obce Dubovica – úsek od č.d. 234 po č.d. 214, č.d. 311, 312, 322, 325, 363, 369           v tetmíne15. november 2019 od 08:00 h do 15:00 h
  • časť obce Dubovica – úsek od č.d. 223 po č.d. 226, č.d. 311, 312, 322, 325, 363, 369, 398 v termíne    18. november 2019 od 08:00 h do 15:00 h
  • časť obce Dubovica – úsek od č.d. 61 po č.d. 91, úsek od č.d. 191 po č.d. 212, č.d. 319, 375:  v termíne  19. november 2019 od 08:00 h do 15:00 h

OZNAM

Na webovej stránke PSK nájdete zverejnený nový návrh: Koncepcia rozvoja sociálnych služieb 2020-2025, ktorú je možné pripomienkovať do 31.10.2019.

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/materialy-pripomienkovanie/www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/materialy-pripomienkovanie/

OZNAM

o určení  otváracích hodín na Zbernom mieste

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica   na základe podnetov od občanov prerokovalo a schválilo  od 20.8.2019   otváracie hodiny na  Zbernom mieste  – horný koniec a to v mesiacoch:

marec až október:

streda od 15.00 hod.   –   do 18.00 hod.

piatok  od 15.00 hod.  –   do 18.00 hod.

sobota od 10.00 hod.  –   do 13.00 hod.

november  až  február:

streda od 14.00 hod.   –   do 16.00 hod.

sobota od 10.00 hod.  –   do 13.00 hod.

SMS POMOC 112_uprava_final2

AKTUALITY

4.11. 2019

Oznam – odstávka elektriny

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí [...]

4.11. 2019

Oznam – odstávka elektriny

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí [...]

25.10. 2019

Oznam – odstávka elektriny

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí [...]

25.10. 2019

Oznam – odstávka elektriny

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí [...]

18.10. 2019

Oznam – odstávka elektriny

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí [...]

21.08. 2019

Zmena cestovného poriadku

Cestovný poriadok  liniek 708404 platný od 1.9.2019. Popis zmeny: bola prevedená optimalizácia jazdnej doby [...]

13.08. 2019

Schválené VZN

  na 5. zasadnutí OZ dňa  09.08.2019 bolo uznesením č. 77/2019 schválené : VZN [...]