Loading...
Domov2021-03-04T12:52:02+02:00

Vážení občania, milá mládež

     Dovoľte mi, aby som Vás privítal na internetovej stránke obce. 
Moderná doba prináša viacero výdobytkov a jedným z nich je aj informačná spoločnosť využívajúca informáciu ako základ svojej existencie. Spoľahlivé informácie nám pomáhajú orientovať sa v problematike,  ktorá nás zaujíma.
     Hlavným cieľom našej webowej stránky je podeliť sa s Vami o zaujímavé informácie zo všetkých oblastí života v našej obci, o jej histórii a súčasnosti, o pripravovaných kultúrnych podujatiach, atraktívnych turistických a športových možnostiach.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, všeobecných závesných nariadení atď..
     Kde chýbajú informácie dochádza k dezinformácii, preto budem veľmi rad ak budete tento zdroj informácii v plnej miere využívať.  Veríme, že pri otvorení tejto stránky si zaspomínajú a aspoň na malú chvíľu sa vrátia domov aj rodáci žijúci mimo obce a aj touto formou získajú informácie o dianí v obci.
                                                                              Ladislav Timčo  –  starosta obce
 

OZNAM

COVID automat – pravidlá vychádzania platné od stredy 3. marca. Vláda v nedeľu 28. februára 2021  prijala nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov od 1. do 21. marca 2021 znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií Viac TU https://www.zmos.sk/covid-automat-pravidla-vychadzania-platne-od-stredy-3-marca–oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

OZNAM

Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých ľudí v letnej sezóne 2021

     pandémia COVID 19 zvlášť tvrdo postihla cestovný ruch na Slovensku, čo prinúti mnohých prevádzkovateľov zariadení cestovného ruchu prepustiť časť zamestnancov. Naše združenie ponúka aspoň mladým ľuďom, ktorí v dôsledku pandémie prišli o prácu,  možnosť zúčastniť sa štvormesačnej platenej odbornej praxe vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2021, pokiaľ nám to do leta pandémia umožní.

Viac  informácii o pripravovanej platenej odbornej praxi vo Švajčiarsku 

POĎAKOVANIE

   Vážení spoluobčania,

na základe  uznesenia  vlády  SR  zo dňa 17.1.2021 sa v našej obci  23.1.2021  t.j. v sobotu,  v kultúrnom dome  od 7.00 hod. do 21.00 hod. uskutočnilo celoplošné  skríningové testovania na COVID-19.

Na odberné miesto  sa prišlo otestovať 483 ľudí. Z toho  identifikovaný, ako pozitívny  bol  1 občan, čo predstavuje 0,207 %.

Išlo o náročnú akciu, ktorú zastrešovala obec samostatne.  Aj napriek krátkosti času a veľkému  rozsahu úloh, ktoré štát preniesol na samosprávy t.j. obce,  sa celoplošné testovanie  podarilo zvládnuť. Preto sa chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí  sa vystavili riziku a na  zabezpečenie testovania v našej obci  aktívne pracovali v odbernom tíme, či to bolo pri zabezpečovaní zdravotníckych úkonov, vyhodnocovaní testov, administratívnej agende, dezinfekcií miestnosti, alebo zabezpečenia poriadku na odbernom mieste. Náš tým pod vedením starostu obce bol v zložení: Renáta Molčanová, Monika Katicová, Dávid Molčan, Kristína Hurajtová, Dominika Baňasová a  zamestnancov obce.  Opäť  sa potvrdilo, že sa vieme v prípade akútnej potreby zomknúť  pre dobrú vec a potiahnuť za jeden koniec povrazu.

Zároveň mi dovoľte  poďakovať  sa aj Vám vážení spoluobčania za disciplinovanosť a trpezlivosť, ktorou ste prispeli k hladkému a bezproblémovému  priebehu testovania.

Našim spoločným cieľom je, aby sme spoločne zvládli pandémiu, chránili ľudské životy a zdravie nás všetkých. V záujme ochrany zdravia, aby sme zabránili šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, Vás touto cestou opätovne žiadam, aby sme sa správali zodpovedne a disciplinovane. V záujme ochrany svojich blízkych, ale aj nás ostatných používali rúška, dezinfekciu a rešpektovali prijaté opatrenia, odporúčania, ako aj nariadenia prijaté vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR.

Verím, že s chladnou hlavou a vzájomnou ohľaduplnosťou to spolu zvládneme v čo najkratšej dobe.

                                                   Ladislav Timčo –   starosta obce

OZNAM

AKTUALITY

23.02. 2021

Výzva

Obec Dubovica, zriaďovateľ Materskej školy v Dubovici č. 48, v zmysle § 25 ods. 1 [...]

25.11. 2020

Materiály na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 07.12.2020 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a rozpočtu v [...]

13.11. 2020

Oznam pre chovateľoch

Na základe žiadosti  o súčinnosť  RVaPS Prešov  oznamujeme chovateľom v súvislosti so zhoršujúcou situáciou vo [...]

16.10. 2020

Oznam pre chovateľoch

Na základe žiadosti  o súčinnosť  RVaPS Prešov  Vám oznamujeme chovateľom ...... RCH_Priloha 1 Príloha [...]