Loading...
Domov2021-01-21T11:34:03+02:00

Vážení občania, milá mládež

     Dovoľte mi, aby som Vás privítal na internetovej stránke obce. 
Moderná doba prináša viacero výdobytkov a jedným z nich je aj informačná spoločnosť využívajúca informáciu ako základ svojej existencie. Spoľahlivé informácie nám pomáhajú orientovať sa v problematike,  ktorá nás zaujíma.
     Hlavným cieľom našej webowej stránky je podeliť sa s Vami o zaujímavé informácie zo všetkých oblastí života v našej obci, o jej histórii a súčasnosti, o pripravovaných kultúrnych podujatiach, atraktívnych turistických a športových možnostiach.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, všeobecných závesných nariadení atď..
     Kde chýbajú informácie dochádza k dezinformácii, preto budem veľmi rad ak budete tento zdroj informácii v plnej miere využívať.  Veríme, že pri otvorení tejto stránky si zaspomínajú a aspoň na malú chvíľu sa vrátia domov aj rodáci žijúci mimo obce a aj touto formou získajú informácie o dianí v obci.
                                                                              Ladislav Timčo  –  starosta obce
 

OZNAM

Vážení občania, v rámci celoplošného skríningového testovania na COVID-19 zabezpečila naša obec testovanie v  sobotu 23.1.2021  v sále kultúrneho domu  v čase    od 7.00 hod. do 21.00 hod. Podľa nariadenia vlády  SR dobrovoľné testovanie sa netýka detí do 15 rokov, seniorov nad 65 rokov, osôb, ktoré prekonali COVID 19 a májú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak  osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní a osoby, ktoré sú v čase testovania v karenténe.  Pri vstupe na odberné miesto je potrebné predložiť občianský preukaz.  Otestujeme každého občana, ktorý prejavý záujem zúčastniť sa celoplošného skríningového testovania .

Harmonogram  rozpisu 

OZNAM

AKTUALITY

17.12. 2020

Oznam o výberovom konaní

Obec Šarišské Michaľany vyhlásila výberové konanie  na obsadenie miesta účtovníčky pre účtovnú a mzdovú agendu. [...]

25.11. 2020

Materiály na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 07.12.2020 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a rozpočtu v [...]

13.11. 2020

Oznam pre chovateľoch

Na základe žiadosti  o súčinnosť  RVaPS Prešov  oznamujeme chovateľom v súvislosti so zhoršujúcou situáciou vo [...]

16.10. 2020

Oznam pre chovateľoch

Na základe žiadosti  o súčinnosť  RVaPS Prešov  Vám oznamujeme chovateľom ...... RCH_Priloha 1 Príloha [...]