Marian

/Marian Mitera

About Marian Mitera

This author has not yet filled in any details.
So far Marian Mitera has created 183 blog entries.

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

2020-08-27T08:08:20+00:00

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území  SR a predovšetkým vysokých teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza kk zvýšenému riziku vzniku požiarov.  Na základe vyššie uvedeného Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove vyhlásilo dňa 10.08.2020  "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru" -----Vyhlasenie pokr. II. str. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru2020-08-27T08:08:20+00:00

Materiál na prerokovanie v OZ

2020-07-02T12:48:18+00:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 7.07.2020 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 elektronicky zaslaním [...]

Materiál na prerokovanie v OZ2020-07-02T12:48:18+00:00

Oznam

2020-06-23T08:52:40+00:00

Vyhlásenie ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku v obci Dubovica zverejnené: 23.06.2020    

Oznam2020-06-23T08:52:40+00:00

Faktúry 2020

2020-10-05T10:17:01+00:00

Január           -    Zoznam TU Február         -    Zoznam TU Marec             -   Zoznam TU Apríl               -    Zoznam TU      Máj                  -   Zoznam TU Jún                  -   Zoznam TU  Júl                   -   Zoznam TU August            -   Zoznam TU September     -   Zoznam TU Október           -   Zoznam November      -   Zoznam December      -    Zoznam 

Faktúry 20202020-10-05T10:17:01+00:00

Oznam – odstávka elektriny

2019-10-18T14:23:36+00:00

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Dubovica - úsek od č.d. 212 po č.d. 261, úsek od č.d. 278 po č.d. 312, úsek od č.d. 322 po č.d. 325, č.d. 316, 317, úsek od č.d. 336 po č.d. 338, č.d. 345, [...]

Oznam – odstávka elektriny2019-10-18T14:23:36+00:00

Zmena cestovného poriadku

2019-08-21T14:13:07+00:00

Cestovný poriadok  liniek 708404 platný od 1.9.2019. Popis zmeny: bola prevedená optimalizácia jazdnej doby u jednotlivých spojov.

Zmena cestovného poriadku2019-08-21T14:13:07+00:00

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru- odvolanie

2019-08-01T14:18:27+00:00

Nakoľko pominuli dôvody vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva  vzniku  požiaru, Okresné riaditeľstvo HaZZ v  Prešove odvoláva odo dňa 01.08.2019 o 14.00 hod.  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Odvolanie

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru- odvolanie2019-08-01T14:18:27+00:00

Voľby do orgánov samosprávy obcí

2018-11-08T12:08:12+00:00

10. novembra 2018 INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV, KANDIDÁTOV A VOLEBNÉ KOMISIE Zoznam zaregistrovaných kandidátov  pre voľby do obecného zastupiteľstva Zverejnené: 21.9.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby  starostu obce Zverejnené: 21.9.2018 Oznam Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie a [...]

Voľby do orgánov samosprávy obcí2018-11-08T12:08:12+00:00

Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“

2018-10-24T14:59:08+00:00

Verejná  vyhláška    Oznámenie o začatí stavebného konania  verejnou vyhláškou podľa § 61  ods. 4 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku   pre stavbu     "Dubovica - výstavba VN, NN, TS"   Verejná vyhláška 

Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“2018-10-24T14:59:08+00:00