Marian

/Marian Mitera

About Marian Mitera

This author has not yet filled in any details.
So far Marian Mitera has created 182 blog entries.

Zmena cestovného poriadku

2019-08-21T14:13:07+00:00

Cestovný poriadok  liniek 708404 platný od 1.9.2019. Popis zmeny: bola prevedená optimalizácia jazdnej doby u jednotlivých spojov.

Zmena cestovného poriadku2019-08-21T14:13:07+00:00

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru- odvolanie

2019-08-01T14:18:27+00:00

Nakoľko pominuli dôvody vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva  vzniku  požiaru, Okresné riaditeľstvo HaZZ v  Prešove odvoláva odo dňa 01.08.2019 o 14.00 hod.  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Odvolanie

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru- odvolanie2019-08-01T14:18:27+00:00

Materiál na prerokovanie v OZ

2019-04-29T17:51:38+00:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 9.05.2019 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a zaverečnému účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 [...]

Materiál na prerokovanie v OZ2019-04-29T17:51:38+00:00

Voľby do orgánov samosprávy obcí

2018-11-08T12:08:12+00:00

10. novembra 2018 INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV, KANDIDÁTOV A VOLEBNÉ KOMISIE Zoznam zaregistrovaných kandidátov  pre voľby do obecného zastupiteľstva Zverejnené: 21.9.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby  starostu obce Zverejnené: 21.9.2018 Oznam Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie a [...]

Voľby do orgánov samosprávy obcí2018-11-08T12:08:12+00:00

Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“

2018-10-24T14:59:08+00:00

Verejná  vyhláška    Oznámenie o začatí stavebného konania  verejnou vyhláškou podľa § 61  ods. 4 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku   pre stavbu     "Dubovica - výstavba VN, NN, TS"   Verejná vyhláška 

Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“2018-10-24T14:59:08+00:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2018-11-28T14:17:28+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  3.12.2018   o 17.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2018-11-28T14:17:28+00:00

Výmena umelého trávnika Dubovica

2018-09-21T14:49:17+00:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie  cenovej ponuky  pre  predmet zákazky  :   „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku - Dubovica  " Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190 082 71 Lipany [...]

Výmena umelého trávnika Dubovica2018-09-21T14:49:17+00:00

Oznam – čistenie peria

2018-08-06T21:28:33+00:00

Čistiareň peria  ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt,  čím sa likvidujú roztoče mikróby, šitie paplónov  podľa požiadavky v ponuke má rôzne druhy sýpkovin. Bližšie informácie na tel. č.: 0905 267 750

Oznam – čistenie peria2018-08-06T21:28:33+00:00