Marian

/Marian Mitera

About Marian Mitera

This author has not yet filled in any details.
So far Marian Mitera has created 182 blog entries.

Oznam – odstávka elektriny

2019-10-18T14:23:36+00:00

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Dubovica - úsek od č.d. 212 po č.d. 261, úsek od č.d. 278 po č.d. 312, úsek od č.d. 322 po č.d. 325, č.d. 316, 317, úsek od č.d. 336 po č.d. 338, č.d. 345, [...]

Oznam – odstávka elektriny2019-10-18T14:23:36+00:00

Zmena cestovného poriadku

2019-08-21T14:13:07+00:00

Cestovný poriadok  liniek 708404 platný od 1.9.2019. Popis zmeny: bola prevedená optimalizácia jazdnej doby u jednotlivých spojov.

Zmena cestovného poriadku2019-08-21T14:13:07+00:00

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru- odvolanie

2019-08-01T14:18:27+00:00

Nakoľko pominuli dôvody vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva  vzniku  požiaru, Okresné riaditeľstvo HaZZ v  Prešove odvoláva odo dňa 01.08.2019 o 14.00 hod.  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Odvolanie

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru- odvolanie2019-08-01T14:18:27+00:00

Materiál na prerokovanie v OZ

2019-11-26T17:26:56+00:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 13.05.2019 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a zaverečnému účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 [...]

Materiál na prerokovanie v OZ2019-11-26T17:26:56+00:00

Voľby do orgánov samosprávy obcí

2018-11-08T12:08:12+00:00

10. novembra 2018 INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV, KANDIDÁTOV A VOLEBNÉ KOMISIE Zoznam zaregistrovaných kandidátov  pre voľby do obecného zastupiteľstva Zverejnené: 21.9.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby  starostu obce Zverejnené: 21.9.2018 Oznam Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie a [...]

Voľby do orgánov samosprávy obcí2018-11-08T12:08:12+00:00

Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“

2018-10-24T14:59:08+00:00

Verejná  vyhláška    Oznámenie o začatí stavebného konania  verejnou vyhláškou podľa § 61  ods. 4 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku   pre stavbu     "Dubovica - výstavba VN, NN, TS"   Verejná vyhláška 

Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“2018-10-24T14:59:08+00:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2018-11-28T14:17:28+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  3.12.2018   o 17.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2018-11-28T14:17:28+00:00

Výmena umelého trávnika Dubovica

2018-09-21T14:49:17+00:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie  cenovej ponuky  pre  predmet zákazky  :   „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku - Dubovica  " Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190 082 71 Lipany [...]

Výmena umelého trávnika Dubovica2018-09-21T14:49:17+00:00

Oznam – čistenie peria

2018-08-06T21:28:33+00:00

Čistiareň peria  ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt,  čím sa likvidujú roztoče mikróby, šitie paplónov  podľa požiadavky v ponuke má rôzne druhy sýpkovin. Bližšie informácie na tel. č.: 0905 267 750

Oznam – čistenie peria2018-08-06T21:28:33+00:00