Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

/Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území  SR a predovšetkým vysokých teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza kk zvýšenému riziku vzniku požiarov.  Na základe vyššie uvedeného Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove vyhlásilo dňa 06.04.2020  „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ —– Vyhlásenie 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva

2020-05-07T12:04:57+00:00