Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

/Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území  SR a predovšetkým vysokých teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza kk zvýšenému riziku vzniku požiarov.  Na základe vyššie uvedeného Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove vyhlásilo dňa 10.08.2020  „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ —–Vyhlasenie
pokr. II. str.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva

2020-08-27T08:08:20+02:00