Informácie pre verejnosť

///Informácie pre verejnosť
Informácie pre verejnosť2018-08-31T01:39:44+00:00
11.07. 2018

Oznam – čistenie peria

Čistiareň peria  ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt,  čím sa likvidujú roztoče mikróby, šitie [...]

4.05. 2018

Materiály na prerokovanie v OZ

Na 19. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Dubovici  bude prerokovaný : Návrh záverečného účtu Obce Dubovica [...]

13.03. 2018

Ochrana lesa pred požiarmi

Lesné  požiare  spôsobujú  v  Slovenskej  republike   každoročne  veľké  materiálne  ale aj ekologické škody, pričom ich [...]

1.12. 2017

Vyvesené materiály – VZN

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení [...]