Informácie pre verejnosť

///Informácie pre verejnosť
Informácie pre verejnosť2018-08-31T01:39:44+00:00
1.12. 2017

Vyvesené materiály – VZN

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení [...]

6.11. 2017

Materiály na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 22.11.2017 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a rozpočtu v [...]

9.10. 2017

Poľovnícke združenie – Žliabky

Poľovnícke združenie  Žliabky  Dubovica  sa obracia so žiadosťou o súčinnosť pri  pri ochrane poľnohospodárskych kultúr [...]