Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

/Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 15 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  30.07.2021  o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

Pozvánka

2021-07-26T10:00:13+02:00