Daily Archives: 16. novembra 2021

Verjná vyhláška

2021-11-16T14:03:29+02:00

VV-  oznámenie o začatí  stavbného konia  - Polyfunkčný objekt  Dubovica - Spevnené plochy a oplotenie" podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a žiadosti žiadateľa: ENERTOP Zverejnené:  16.11.2021

Verjná vyhláška2021-11-16T14:03:29+02:00