Bezplatný kurz poľštiny

/Bezplatný kurz poľštiny

Bezplatný kurz poľštiny

Bezplatný e-mailový kurz poľštiny

Poľsko-slovenský portál „Port Európa“ pozýva všetkých, ktorí majú záujem o Poľsko, aby sa prihlásili na bezplatný e-mailový kurz poľského jazyka.

Poľsko je náš blízky sused, a poľština je veľmi podobná do slovenčiny – spolu so slovenským, českým a lužickou srbčinou (Nemecko) patrí k skupine západoslovanských jazykov. Väčšina Slovákov nemá problém porozumieť sa s Poliakmi, naše jazyky sú vzájomne pochopiteľné . Napriek tomu, v poľštine je veľa slov, ktoré sú odlišné od slovenských a ktorých sa len ťažko dá domyslieť z kontextu. Kurz sa sústreďuje najmä na výučbu týchto slov, upozorňuje tiež na často sa vyskytujúcich „falošných priateľov“.

Sú to slová, ktoré v poľštine aj slovenčine sa píšu alebo čítajú identicky, ale majú úplne odlišný význam. Často aj opačný (napríklad čerstvý znamená v poľštine starý) alebo dokonca aj vulgárny. Aj preto je dôležité poznať týchto „falošných priateľov“, aby sa vyhnúť nedorozumeniam.

Kurz má podobu úrokov, ktoré sa automaticky posielajú na e-mailovú schránku, uvedenú pri registrácii. Kedykoľvek je však možné odhlásiť sa z prijímania ďalších mailov, stačí kliknúť „link rezygnacji“, čiže odkaz na odhlásenie, ktorý je uvedený na koncu každého úroku.

Autorom kurzu je poľský novinár venujúci sa medzinárodným témam, a zároveň redaktor portálu „Port Európa“ – Jakub Łoginow z Krakova. Łoginow spolupracuje s celoštátnymi novinami „Dziennik Gazeta Prawna“, pre ktoré píše o Slovensku, odnedávna píše aj o poľsko-slovenských vzťahoch pre týždenník „Podtatranské noviny“. Jeho portál „Port Európa“ koordinuje spoločenskú iniciativu „Poľska – Słowacja“ (www.facebook.com/polskaslowacja), ktorej cieľom je uzavretie novej poľsko-slovenskej dopravnej zmluvy v oblasti autobusovej dopravy, čo by malo byť prvým krokom k vytvoreniu spoločného systému verejnej autobusovej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí.

Na kurz sa možno prihlásiť prostredníctvom formuláru, ktorý je prístupný za odkazom:

http://porteuropa.eu/sk/polsko/jazyk/392-bezplatny-e-mailovy-kurz-polskeho-jazyka

2018-08-06T21:44:39+02:00