Objednávky 2020

/Objednávky 2020

Objednávky 2020

 

Číslo objednávky: /2020
Popis:
Cena:
Identifikačné údaje dodávateľ:
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
Dátum zverejnenia:

Číslo objednávky: /2020
Popis:
Cena:
Identifikačné údaje dodávateľ:
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
Dátum zverejnenia:

Číslo objednávky: e mail/2020
Popis: 2x vlajka 2 x tyč, doprava manipulačné poplatky
Cena: 96,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01  Ružomberok
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
31.1.2020
Dátum zverejnenia: 31.1.2020
Číslo objednávky: 8/2020
Popis:
polohopisné a vyškopisné zameranie  p.č. 43 (prevádzkareň) k PD
Cena:
290,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Geodus, sr.o., Nám. Slobody 79, Sabinov, IČO: 36504441
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.1.2020
Dátum zverejnenia:
31.1.2020
Číslo objednávky: 7/2020
Popis: 
Stoly na stolný tenis Stiga Optimum 30, 2 ks 
Cena:  1198,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
ALZA sk. , s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava , IČO: 36562939
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.1.2020
Dátum zverejnenia: 
22.1.2020
Číslo objednávky: 6/2020
Popis: grafické práce  a tlač plagátu na Fašiangy 2020
Cena:  36,60 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Marián Cifra, Reklama Lipany, Dubovica 221, IČO: 50916645
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.01.2020
Dátum zverejnenia: 22.1.2020
Číslo objednávky: 5/2020
Popis: kontrola a čistenie komína pre odvod splín z plynu  – telocvičňa
Cena: 15,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:  Ján Molnár, Kominárstvo, 082 71 Kamenica  646
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.01.2020
Dátum zverejnenia: 13.01.2020
Číslo objednávky:4 /2020
Popis:
dodanie posypovej soli 25 kg balenie 40 ks l t s dopravou
Cena:
224,58  € 
Identifikačné údaje dodávateľ: 
STAV-MAJO- s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
07.01.2020
Dátum zverejnenia: 
07.01.2020
Číslo objednávky: 3/2020
Popis:doplatok  zo sociálneho fondu  k strave pre zamestnan.
Cena:  do 80,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Materská škola, Dubovica 46, 082 71  Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.01.2020
Dátum zverejnenia: 7.1.2020
Číslo objednávky: 2/2020
Popis: réžijné náklady na stravu pre zamestnancov
Cena:  do 500,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Materská škola, Dubovica 46, 082 71  Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.1.2020
Dátum zverejnenia: 7.1.2020
Číslo objednávky: 1/2020
Popis:obedy pre zamestnancov
Cena:  do 3000,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Remont, s.r.o., Torysa  360, 082 76 , Torysa
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.1.2020
Dátum zverejnenia: 7.2.2020
2020-02-13T16:31:22+00:00