Objednávky 2020

/Objednávky 2020

Objednávky 2020

 

Číslo objednávky: 54/2020
Popis:
súbor dokumentácie  a poradenskú činnosť a to VZNč. 4/2020, čestné prehlášenie o kompostovaní a inf. o komp. pre obyvateľov 
Cena: 30,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: R
NDr.Radomír Babiak PhD, Štúrová 230/117, Spišská Stará Ves, IČO: 48139572  IČO: 14274086
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.12.2020
Dátum zverejnenia:
16.10.2020


Číslo objednávky: 53/2020
Popis:
údržba verejného osvetlenia a montáž a demontáž vianočnej výzdoby 
Cena: 990,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Ladislav Hrabčák Ing., Nám.sv. Martina 89, Lipany, IČO: 14274086
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.12.2020
Dátum zverejnenia:
10.10.2020


Číslo objednávky: 52/2020
Popis:
stavebné práce pri oprave budovy kultúrneho domu
Cena: 460,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Ladislav Futej-ml., JakubovaVoľa 11, IČO: 41514416
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.12.2020
Dátum zverejnenia:
10.12.2020


Číslo objednávky: 51/2020
Popis:
Zemné práce JCB strojom výkop a vývoz zeminy za kultúrnym domom a na zmbernom mieste 
Cena: 573,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Jiří Procházka, Dubovica 45, IČO:  48 168 416
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.11.2020
Dátum zverejnenia:
10.11.2020


Číslo objednávky: 50/2020
Popis:
kancelárske potreby a plakety k životnému jubileu 
Cena: 615,20 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Vladimír Gladiš Globus, Kamenica 284, IČO: 37466933
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.11.2020
Dátum zverejnenia:
10.11.2020

Číslo objednávky: 49 /2020
Popis:
tovar na bežnú údržbu budov, krovinorezov, cirkulára a ver. priestranstiev 
Cena: 484,80 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Domáce potreby, s.r.o., Sládkovičová 3, 082 71  Lipany 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.11.2020
Dátum zverejnenia:
10.11.2020
Číslo objednávky: 48/2020
Popis:
kalendáre 160 ks , sáčky, nálepky na kaledár  – úcta k starším
Cena:
324,40 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Vladimír Gladiš, Kamenica 284, 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.11.2020
Dátum zverejnenia:
10.11.2020
Číslo objednávky: 47/2020
Popis:
Materiál na opravu traktora ZETOR
Cena: 95,88 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
AGRO MX, s.r.o., Družstevná 36, Prešov, IČO: 36617415
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.11.2020
Dátum zverejnenia:
10.11.2020
Číslo objednávky:46 /2020
Popis:
dezinfekciu sanytol 20 ks
Cena: 78,00 € 

Identifikačné údaje dodávateľ:
Peter Roba, Dubovica 237, Lipany 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.10.2020
Dátum zverejnenia:
10.11.2020
Číslo objednávky:e mail /2020
Popis:
stojan s dávkovačom 
Cena:   136,70 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Plotbase, s.r.o., Pečnianska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 45674515
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.10.2020
Dátum zverejnenia:
26.10.2020
Číslo objednávky: 45/2020
Popis:
projektová dokumentácia stavy – dopravné značenie dočasné  – výstavba vodovodu
Cena:150,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Ing. František Ondrej , Pridavková 9/A, 083 01  Sabinov
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.10.2020
Dátum zverejnenia:
26.10.2020
Číslo objednávky: 44/2020
Popis:
oprava traktora- elektroinštalácie, výmena brzdových kotúčov 
Cena:
Identifikačné údaje dodávateľ:
Marian Adamko, 082 35 Hermanovce 348
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.10.2020
Dátum zverejnenia:
26.10.2020
Číslo objednávky:43 /2020
Popis:
kovový rám a zvárový rošt 5000mmx500mm hr. 40mm
Cena: 936,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ:
INTER.KOV STEL, s.r.o. , Krivianska 1263,08271 Lipany 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.10.2020
Dátum zverejnenia:
26.10.2020
Číslo objednávky: 42/2020
Popis:
práce stavebným strojom JCB pri oprave odvodnenia dážďovej vody z miestnej komunikácií pri MŠv obci, vyčistenie nánosov, výkop a odvoz zeminy, osadenie rúr a zásyp 
Cena: 932,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Jiří Procházka, Dubovica 45, IČO:  48 168 416
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
01.10.2020
Dátum zverejnenia:
05.10.2020
Číslo objednávky: 41/2020
Popis:
Aktualizácia  predpísanej dokumentácie BOZP a ochrany pred požiarmi a školenie
Cena: 100,00€
Identifikačné údaje dodávateľ:
R.D.TECH, Radoslav Dugas, 082 66 Šarišské Sokolovce 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.09.2020
Dátum zverejnenia:
16.09.2020
Číslo objednávky:  firemné tlačivo /2020
Popis:
perá s potlačou rekolamou obce 
Cena: 107,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ:
National Pen Reklamné produkty, Bratislava
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.09.2020
Dátum zverejnenia:
16.09.2020


Číslo objednávky: e mail /2020
Popis:
Diár samosprávy 2021 20 ks 
Cena: 7,60 / ks
Identifikačné údaje dodávateľ:
RVC Prešov, Námestie mieru 1, 080 01  Prešov, IČO: 31954120
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.9.2020
Dátum zverejnenia:
8.9.2020

Číslo objednávky:40 /2020
Popis:
Označenie budovy: obecný úrad, kultúrny dom bowlingová dráha a erb obce
Cena: 935,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Vladimír Gladiš – Globus, Kamenica 284, IČO: 37466933
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.9.2020
Dátum zverejnenia:
23.9.2020
Číslo objednávky:39 /2020
Popis:
Vypracovanie 4 monitorovacej správy 
Cena: 150,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
AK Prešov, spol. s.r.o.,Sabinovská 3, Prešov, IČO: 52233278
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
04.09.2020
Dátum zverejnenia:
8.09.2020
Číslo objednávky:  38/2020
Popis:
šalovacie dielce, roxor, kari rohož, silikon
Cena: 211,75 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.9.2020
Dátum zverejnenia:
 8.9.2020
Číslo objednávky: 37/2020
Popis:
Zemné práce pri úprave parkoviska cintorína, vývoz zeminy a úprava priekopy smer Holcija
Cena: 860,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Jiří Procházka, Dubovica 45, IČO:  48 168 416
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
12.8.2020
Dátum zverejnenia:
12.8.2020
Číslo objednávky: 36/2020
Popis:
PD k zmene značenia obce  „Začiatok“ a „Koniec“
Cena: 120,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Ing. František Ondrej, Prídavkova 9A, Sabinov 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.08.2020
Dátum zverejnenia:
10.08.2020
Číslo objednávky: 35/2020
Popis:
materiál na oprvu fasády
Cena: 105,18 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany, 082 71, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.8.2020
Dátum zverejnenia:
10.8.2020
Číslo objednávky: e mail/2020
Popis:
Korugované rúry o priemere 400/6000 SN8
Cena: 141,00 € x 14 ks
Identifikačné údaje dodávateľ:
Unistav, KU Surdoku 9, Prešov 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.8.2020
Dátum zverejnenia:
10.8.2020
Číslo objednávky: 34/2020
Popis:
zameranie, vytýčenie a vyhotovenie GP p.č. 445/3 a 449/2
Cena: 435,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
GEODUS s.r.o., Námestie slobdy 79, Sabinov, IČO: 36504441
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.8.2020
Dátum zverejnenia:
10.8.2020
Číslo objednávky: e mail/2020
Popis:
látkový filc na bowl. dráhu ( 4 ks )
Cena: 71,16
Identifikačné údaje dodávateľ:
BESCO spol. s.r.o., Narcisová 9, Košice, IČO: 36583707
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.7.2020
Dátum zverejnenia:
31.7.2020
Číslo objednávky: 33/2020
Popis:
Volejbalová sieť PP 3 mm
Cena:
72,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: 
MOSK, s.r.o., Konštantínová 6, 080 01  Prešov 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.7.2020
Dátum zverejnenia:
20.7.2020
Číslo objednávky: 32/2020
Popis:
vybavenie vyjadrení pre stavebné povolenie pre stavbu Dubovica – sklad športového náradia 
Cena: 156,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Hrabčák – VZT s.r.o., Železničná 1467/11, 082 71 Lipany 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.7.2020
Dátum zverejnenia:
20.7.2020
Číslo objednávky:  ID 130119256/2020 el.
Popis: obras s dopravou 

Cena:67,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Mivali.sk 

Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.7.2020
Dátum zverejnenia:
20.9.2020
Číslo objednávky: 31/2020
Popis:
perá s potlačou , obecná tabuľa elipsa 
Cena: 137,00
Identifikačné údaje dodávateľ:
LIM-PO, s.r.o., Jesenna 1, Prešov, IČO: 36498980 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
9.7.2020
Dátum zverejnenia:
15.7.2020
Číslo objednávky: 30/2020
Popis:
rozvadzač sekciový, spojky, hadica , rýchlospojka – traktor
Cena:
196,90 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Harpex s.r.o,  Májová 3, Drienov, IČO: 48060925
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.7.2020
Dátum zverejnenia:
9.7.2020
Číslo objednávky:29 /2020
Popis: r
ýchlospojku, hydraulickú hadicu, naskrutkovacie hrdlo, prachovku – traktor
Cena: 55,58 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Hansa-Flex, Hydraulik s.r.o, Kostany nad Turcom 325, 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.7.2020
Dátum zverejnenia:
9.07.2020
Číslo objednávky: e mail/2020
Popis:
žacie lanká TYP PO6131 2,7mm,  dlž. 1000m – 2 ks s dovozom
Cena:212,93
Identifikačné údaje dodávateľ:
A.M.A. Slovakia s.r.o. , Priemyselná 272, Ladomerská Vieska, IČO:36646601 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.7.2020
Dátum zverejnenia:
8.7.2020
Číslo objednávky: 28/2020
Popis:
Priekopový mulčovač SN 112  typ AGF 160 s dopravou
Cena: 3219,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
DCSK s.r.o., Prešovská 316/39, Spišské podhradie, IČO: 50462202
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.7.2020
Dátum zverejnenia:
9.7.2020
Číslo objednávky: SR201738/2020
Popis:
Kovový stojan na 3 vlajky
Cena:136,60 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93, 040 01  Košice, IČO: 36189740
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.6.2020
Dátum zverejnenia:
03.07.2020
Číslo objednávky: 27/2020
Popis:
Všeobecný materiál  pre potrebu obecnéh úradu
Cena:296,23
Identifikačné údaje dodávateľ:
Domáce potreby, s.r.o., Sládkovičova 3, Lipany, IČO: 44488149
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.6.2020
Dátum zverejnenia:
03.07.2020
Číslo objednávky:  SPOW20010461/2020
Popis:
zrkadlo priemer 100 cm 
Cena: 126,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 44413467
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
08.06.2020
Dátum zverejnenia:
09.06.2020
Číslo objednávky: 26/2020
Popis:
strava pre zamestnacov 
Cena: 300,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
UNISONO, s.r.o.,Nám. sv. Martina 1, 082 71  Lipany
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
31.05.2020
Dátum zverejnenia:
9.6.2020
Číslo objednávky: 25/2020
Popis:
Vypracovanie proj. dokumentácií k stavbe  Sklad športového náradia – tribúna 
Cena: 1080,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Stavoprojekt, s.r.o., Jarková 31, Prešov,IČO: 31705286
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.05.2020
Dátum zverejnenia:
5.6.2020
Číslo objednávky: 24/2020
Popis:
čistenie priekopy, vybratie a uloženie zatravňovacích blokov, podsypanie kamenivom 
Cena: 980,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Jiří Procházka, Dubovica 45. 08271
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.5.2020
Dátum zverejnenia:
5.6.2020
Číslo objednávky:23 /2020
Popis:
VO – zakázka Výmena kúrenia ZŠ
Cena: 350,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Zuzana Konkoľová – LUNAS, Zlatá Baňa 39, 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.05.2020
Dátum zverejnenia:
5.6.2020
Číslo objednávky: 22/2020
Popis:
Realizácia VO na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stav. povolenie a realizáciu stavby Obnova, prístavby a nadstavba polyfunkčnej budovy – MNV
Cena:500,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Mgr.Miroslav Kovalík -ORIM, 17.novembra 73, Sabinov 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.05.2020
Dátum zverejnenia:
27.05.2020
Číslo objednávky: 21/2020
Popis:
Polohopisné a výškopisné zameranie   a kartografické spracovanie p.č. 699/1 pre sprac. proj. dokum. Dubovica -Tribúna
Cena:260,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Ing.Pavol Dulín, s.r.o., Spannerovej 1, Prešov IČO: 44327536
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.5.2020
Dátum zverejnenia:
27.05.2020
Číslo objednávky: 20/2020
Popis:
kancelárske potreby 
Cena: 174,06
Identifikačné údaje dodávateľ:
Vladimír Gladiš- GLOBUS, Kamenica,284
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
15.04.2020
Dátum zverejnenia:
15.04.2020
Číslo objednávky:19 /2020
Popis: Mobasil

Cena:  14,70  €
Identifikačné údaje dodávateľ:
STAV-Majo, s.r.o., Železničná 11, 08271  Lipany, 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.04.2020
Dátum zverejnenia:
20.04.2020
Číslo objednávky: e mail /2020
Popis:
smetné nádoby  45 ks 
Cena:  998,40
Identifikačné údaje dodávateľ:
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín, 31681051
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.04.2020
Dátum zverejnenia:
09.04.2020
Číslo objednávky:18 /2020
Popis: obojstrané čalunenie dverí

Cena: 150,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Jaroslav Džačovsaký, Čaluna, Prevádzka Nám. slobody 75, Červená Voda 88, Sabinov, IČO: 34506217
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 01.04.2020

Dátum zverejnenia: 09.04.2020

Číslo objednávky: 17/2020
Popis:
oprava traktora a lakovacie práce 
Cena:
600,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
SHR Smetana Bartolomej , Krivany, 082 71  Lipany, IČO: 33748047
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.03.2020
Dátum zverejnenia:
20.03.2020
Číslo objednávky:16 /2020
Popis:
dezinfekčný prostriedok 
Cena: 120,00
Identifikačné údaje dodávateľ: I
MUNA PHARM, a.s., Jarkova 269/17, 082 22  Šarišské Michaľany, IČO: 36473685
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.03.2020
Dátum zverejnenia:
20.03.2020
Číslo objednávky: 15/2020
Popis:
Vypracovanie monitorovacej správy následnej k projektu – obnova budovy MŠ
Cena: 120,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
TIBURON, s.r.o., Františkanské nám. 5, 080 01  Prešov
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
16.03.2020
Dátum zverejnenia:
20.03.2020
Číslo objednávky: 14/2020
Popis: Ochranné rúško 

Cena: 601,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
MÓDA, s.r.o. , Uzovský Šalgov 8, 082 61 , Uzovský Šalgov, IČO: 36468029
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.4.2020
Dátum zverejnenia:
20.03.2020
Číslo objednávky: 13/2020
Popis:
energeticky audit po roku užívnaia budovy MŠ v Dubovici 
Cena:  2280,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
ENAU, s.r.o., Komarany 59, 093 01 Vranov nad Topľou , IČO: 50444026
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.03.2020
Dátum zverejnenia:
20.03.2020
Číslo objednávky: 12/2020
Popis:
Tlakovú čističku PATRIOT FN 130 + rotačnú trisku, adaptér
Cena:
155,40 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
MOUNTFIELD SK, s.r.o., Kollárová 85, Martin
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
12.3.2020
Dátum zverejnenia:
20.3.2020
Číslo objednávky: e amil/2020
Popis:
Mobilné zariadenie na spracovanie BRO v obci Dubovica 
Cena:
v zmysle schváleného uznesenia
Identifikačné údaje dodávateľ:
ZOHT., Krivianska 1, Lipany 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.3.2020
Dátum zverejnenia:
5.3.2020
Číslo objednávky: 16/2020
Popis:
Kniha – Sabinov a okolie z neba 
Cena: 577,50
Identifikačné údaje dodávateľ:
CBS spol. s.r.o., Kynceľová 54. Bansá Bystrica, IČO: 36754749
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 2.3.2020

Dátum zverejnenia: 5.3.2020

Číslo objednávky: 11/2020
Popis:
nahradné diely na opravu traktora 
Cena: 313,72 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
AGRO MX, s.r.o., Družstevná 36, Prešov 
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.3.2020
Dátum zverejnenia:
5.3.2020
Číslo objednávky: 10/2020
Popis:
Objednávka  programu SW OBEC V.20.01 pre 2 počítače
Cena: 144,96 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Ifosoft verjná obchdná spoločosť, Sabinovská 36, Prešov IČO: 00326992
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.02.2020
Dátum zverejnenia:
13.02.2020
Číslo objednávky: 9/2020
Popis:
Objednávka inštalácie programu SW OBEC V.20.01, konverzia dát, obnova po výpadku elel.
Cena:36,00
Identifikačné údaje dodávateľ:
Ifosoft verjná obchdná spoločosť, Sabinovská 36, Prešov IČO: 00326992
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.02.2020
Dátum zverejnenia:
13.02.2020
Číslo objednávky: e mail  25/2020-021
Popis:Objednávka tlačív
Cena:29,70
Identifikačné údaje dodávateľ:
CPS, Sklabinská 1, P.O.Box. 11, 830 05 Bratislava, IČO: 42272360
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:10.2.2020
Dátum zverejnenia:

Číslo objednávky: e mail/2020
Popis: 2x vlajka 2 x tyč, doprava manipulačné poplatky
Cena: 96,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01  Ružomberok
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
31.1.2020
Dátum zverejnenia: 31.1.2020
Číslo objednávky: 8/2020
Popis:
polohopisné a vyškopisné zameranie  p.č. 43 (prevádzkareň) k PD
Cena:
290,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Geodus, sr.o., Nám. Slobody 79, Sabinov, IČO: 36504441
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.1.2020
Dátum zverejnenia:
31.1.2020
Číslo objednávky: 7/2020
Popis: 
Stoly na stolný tenis Stiga Optimum 30, 2 ks 
Cena:  1198,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
ALZA sk. , s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava , IČO: 36562939
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.1.2020
Dátum zverejnenia: 
22.1.2020
Číslo objednávky: 6/2020
Popis: grafické práce  a tlač plagátu na Fašiangy 2020
Cena:  36,60 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Marián Cifra, Reklama Lipany, Dubovica 221, IČO: 50916645
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.01.2020
Dátum zverejnenia: 22.1.2020
Číslo objednávky: 5/2020
Popis: kontrola a čistenie komína pre odvod splín z plynu  – telocvičňa
Cena: 15,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:  Ján Molnár, Kominárstvo, 082 71 Kamenica  646
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.01.2020
Dátum zverejnenia: 13.01.2020
Číslo objednávky:4 /2020
Popis:
dodanie posypovej soli 25 kg balenie 40 ks l t s dopravou
Cena:
224,58  € 
Identifikačné údaje dodávateľ: 
STAV-MAJO- s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany
Podpísal/Funkcia:
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
07.01.2020
Dátum zverejnenia: 
07.01.2020
Číslo objednávky: 3/2020
Popis:doplatok  zo sociálneho fondu  k strave pre zamestnan.
Cena:  do 80,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Materská škola, Dubovica 46, 082 71  Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.01.2020
Dátum zverejnenia: 7.1.2020
Číslo objednávky: 2/2020
Popis: réžijné náklady na stravu pre zamestnancov
Cena:  do 500,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Materská škola, Dubovica 46, 082 71  Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.1.2020
Dátum zverejnenia: 7.1.2020
Číslo objednávky: 1/2020
Popis:obedy pre zamestnancov
Cena:  do 3000,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Remont, s.r.o., Torysa  360, 082 76 , Torysa
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.1.2020
Dátum zverejnenia: 7.2.2020
2023-10-23T08:57:35+02:00