Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

/Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 3 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  25.02.2019   o 17.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

2019-02-21T09:48:45+00:00