Oznámenie

/Oznámenie

Oznámenie

Oznámenie o strategickom dokumente „Lipany ÚPN-O Zmeny a doplnky 2017 zmena č. 1“ obstarávateľ Mesto Lipany

2018-08-31T01:39:55+02:00