Verjná vyhláška

/Verjná vyhláška

Verjná vyhláška

Oboznámenie  sa s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaní a výzva na  vyjadrenie sa k podkladom  rozhodnutia v správnom konaní  pre stavbu –  „Obec Dubovica – vodovod, Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť“
Toto oznámenie má charakter  verejnej vyhlášky, podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku a  musí byť vyvesené 15  dní na úradnej tabuli Obce Dubovica a správneho orgánu.

Verejná vyhláška oboznámenie s podkladmi rozhodnutia

Zverejnené:  19.03.2020

2020-03-19T10:32:01+00:00