Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

/Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Názov prijímateľa:     Obec Dubovica  
Číslo projektu:             8631
Názov projektu:          Podpora rozvoja športu na rok 2018- Výmena umelého trávnika na
                                           multifunkčnom ihrisku  
Poskytnutá dotácia:  10 958,00 €
Číslo zmluvy:                CEZ ÚV SR: 887/2018
Miesto realizácie:       Obec Dubovica
Termín realizácie projektu  : práce začali 15.10.2018 a boli ukončené 22.10.2018

Výmenou umelej trávy sa zlepšili podmienky na plnohodnotné a bezpečné využívanie multifunkčného ihriska v obci a vytvorili sa modernejšie podmienky pre športové aktivity počas celého roka pre všetky vekové kategórie. Vyrovnaním  nerovnosti a výmenou umelej trávy  sa predišlo možným  úrazom počas športu.

Obsahom vykonaných prác bolo vyrovnanie podložia pre lokálne nerovnosti so štrkovým vyrovnaním plochy a zhutnením vrstvy valcom tak, aby bola dosiahnutá ideálna rovina. Dodávka a montáž nového umelého trávnika certifikovaného a v zmysle technických požiadaviek s výškou vlasu 18+2 mm, zelenej  a červenej farby, zlepenie umelej trávy  s lepidlom, podlepovacou páskou, montážou, vsypom kremičitého piesku a s čiarovaním športov.

Práce vykonávala spoločnosť MARO s.r.o. so sídlom na Podhradskej ceste 2, 03852 Sučany.

Celkové náklady : 22.206,84 €

2020-01-30T16:39:53+02:00