Zmluvy 2011

/Zmluvy 2011

Zmluvy 2011

Názov zmluvy:
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 4/2008
Uzavrel:
SLOVDACH s.r.o. Levočská 1, 064 01  Stará Ľubovňa
a
Obec Dubovica
Popis:
Zmena  základnej sadzby DPH  z 19 na 20 %
Dátum uzavretia zmluvy:
  31. január 2011
Dátum zverejnenia:
31. január 2011
Názov zmluvy:
Dohoda c MK-01339/2011/9.1
Uzavrel:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
a
Obec Dubovica
Popis:
Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstva kultúry SR – programu Kultúrne poukazy 2011
Dátum uzavretia zmluvy:
7 apríl 2011
Dátum zverejnenia:
20. apríl 2011
Názov zmluvy:
Dohoda c14-§52-2011-NP V-2
Uzavrel:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
a
Obec Dubovica
Popis:
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služiebpre obec.
Dátum uzavretia zmluvy:
17 marec 2011
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2011
Názov zmluvy:
Dohoda c41-§50i-2011-NP I-2-C
Uzavrel:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
a
Obec Dubovica
Popis:
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej
zamestnanosti.
Dátum uzavretia zmluvy:
30. marec 2011
Dátum zverejnenia:
6. apríl 2011
Názov zmluvy:
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)

Uzavrel:
Dexia banka Slovensko a.s.
a
Obec Dubovica
Popis:
Dodatok k zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (A)
Dátum uzavretia zmluvy:
28. mareca 2011
Dátum zverejnenia:
29. marec 2011
Názov zmluvy:
Dodatok č1 k Zmluve č.20/2010

Uzavrel:
Obec Dubovica
a
ARPGOG, akciová spoločnosť Poprad
Popis:
Zmena a doplnenie Zmluvy  o dielo č.20/2010
Dátum uzavretia zmluvy:
28. mareca 2011
Dátum zverejnenia:
29. marec 2011
Názov zmluvy:
Dodatok č1 k Zmluve č.25 042/21

Uzavrel:
Marius Petersen
a
Obec Dubovica
Popis:
Aktualizácia cien za vývoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi a za uloženie odpadu na skládku Ražňany
Dátum uzavretia zmluvy:
–. — 2011
Dátum zverejnenia:
4. apríl 2011
Názov zmluvy:
Dodatok č2 k Zmluve č.25 042/21

Uzavrel:
Marius Petersen
a
Obec Dubovica
Popis:
Aktualizácia zmluvy o vývoze odpadu
Dátum uzavretia zmluvy:
–. — 2011
Dátum zverejnenia:
4. apríl 2011
Názov zmluvy:
Zmluva o dielo 2804/2011

Uzavrel:
SLOVDACH s.r.o.
a
Obec Dubovica
Popis:
Zmluva o dielo
Dátum uzavretia zmluvy:
28. april 2011
Dátum zverejnenia:
29. april 2011
Názov zmluvy:
Zmluva o dielo

Uzavrel:
COPROING s.r.o. Prešov
a
Obec Dubovica
Popis:
Vyhotovenie projektovej dokumentácie Dubovica chodník pre peších
Dátum uzavretia zmluvy:
03.05.2011
Dátum zverejnenia:
5.05.2011
Názov zmluvy:
Dodatok č2 k Zmluve č.20/2010

Uzavrel:
Obec Dubovica
a
ARPGOG, akciová spoločnosť poprad
Popis:
Zmena a doplnenie Zmluvy o dielo č.20/2010
Dátum uzavretia zmluvy:
27. máj 2011
Dátum zverejnenia:
31. máj 2011
Názov zmluvy:
Úrazové poistenie

Uzavrel:
Obec Dubovica
a
Komunálna poisťovňa
Popis:
Úrazové poistenie pre uchádzačov o zamestnanie
Dátum uzavretia zmluvy:
31. marec 2011
Dátum zverejnenia:
10. jún 2011
Názov zmluvy:
1. realizačný projekt

Uzavrel:
Obec Dubovica
a
Úrad vlády Slovenskej republiky
Popis:
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu prác 1. realizačného projektu
Dátum uzavretia zmluvy:
6. jún 2011
Dátum zverejnenia:
16. jún 2011
Názov zmluvy:
Dohoda c57-50j

Uzavrel:
Obec Dubovica
a
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Popis:
Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti
Dátum uzavretia zmluvy:
15. jún 2011
Dátum zverejnenia:
28. jún 2011
Názov zmluvy:
Zmluva Genius

Uzavrel:
Obec Dubovica
a
Hudobná skupina – Genius
Popis:
Zmluva o nájme
Dátum uzavretia zmluvy:
30. jún 2011
Dátum zverejnenia:
1. júl 2011
Názov zmluvy:
PORFIN

Uzavrel:
Obec Dubovica
a
PORFIN, Ing. Peter Andraščík
Popis:
Vodozádržné opatrenia
Dátum uzavretia zmluvy:
26. máj 2011
Dátum zverejnenia:
1. júl 2011
Názov zmluvy:
Dodatok c.1 k dohode c57-50j

Uzavrel:
Obec Dubovica
a
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Popis:
Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti
Dátum uzavretia zmluvy:
27. júl 2011
Dátum zverejnenia:
29. júl 2011
Názov zmluvy:
Dodatok c.1 k zmluve o poskytnutí služieb

Uzavrel:
Obec Dubovica
a
ARDE s.r.o.
Popis:
Doplnenie a zmena údajov
Dátum uzavretia zmluvy:
20. september 2011
Dátum zverejnenia:
20. september 2011
Názov zmluvy:
Zmluva o spolupráci

Uzavrel:
Potravinová banka Slovenska, o.z.
a
Obec Dubovica
Popis:
Doplnenie a zmena údajov
Dátum uzavretia zmluvy:
4. novembra 2011
Dátum zverejnenia:
16. novembra 2011
Názov zmluvy:
Dodatok č 1/2011 1k zmluve 188/2011 l. realizačný projekt

Uzavrel:
Obec Dubovica
a
Úrad vlády Slovenskej republiky
Popis:
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu prác 1. realizačného projektu
Dátum uzavretia zmluvy:
02. 11 2011
Dátum zverejnenia:
16. 11. 2011
Názov zmluvy:
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finan. prís

Uzavrel:
MPaRV SR, Bratislava
a
Obec Dubovica
Popis:
Zmena všeobecne zmluvných podmienok k zmluve o poskyt. nenávr. finanč. prís
Dátum uzavretia zmluvy:
16.11.2011
Dátum zverejnenia:
23.11.2011
Názov zmluvy:
Zmluva o elektronickej komunikácii

Uzavrel:
Dôvera zdrav.poisť., a.s. Bratislava
a
Obec Dubovica
Popis:
Zefektívnenie vzájomnej komunikácii prostredníctvom elektronickej pobočky
Dátum uzavretia zmluvy:
25.11.2011
Dátum zverejnenia:
28.11.2011
Názov zmluvy:
Zmluva o využívaní elektronických služieb

Uzavrel:
UNION zdrav. poisťovňa, a.s.
a
Obec Dubovica
Popis:
Zefektívnenie vzájomnej komunikácii prostredníctvom elektronickej pobočky
Dátum uzavretia zmluvy:
21.11.2011
Dátum zverejnenia:
28.11.2011
Názov zmluvy:
Dodatok k zmluve o pripojení

Uzavrel:
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
a
Obec Dubovica
Popis:
Aktivovanie služby Podnikateľ 150
Dátum uzavretia zmluvy:
30.11.2011
Dátum zverejnenia:
01.12.2011
Názov zmluvy:
Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená v zmysle ustanovení OZ

Uzavrel:
Peter Kandráč – PEKA Rovinky 1076/11, Lipany
a
Obec Dubovica
Popis:
Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebísk
Dátum uzavretia zmluvy:
20.12.2011
Dátum zverejnenia:
27.12.2011
Názov zmluvy:
Zmluva o vykonaní auditu
Uzavrel:
INTERAUDIT UNIVERZAL,s.r.o, Prešov
a
Obec Dubovica
Popis:
vykonanie auditu za rok 2010
Dátum uzavretia zmluvy:
21.12.2011
Dátum zverejnenia:
27.12.2011
2018-08-31T01:40:03+02:00