Monthly Archives: november 2019

//november

Materiály na prerokovanie v OZ

2019-12-06T11:20:07+00:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 09.12.2019 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 [...]

Materiály na prerokovanie v OZ2019-12-06T11:20:07+00:00

Verjná vyhláška – oznámenie o začatí konania

2019-11-15T16:22:03+00:00

Oznámenie podľa § 61 ods. 4  zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení nes. predpisov   má charakter verejnej vyhlášky oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli  dňa: 15.11.2019 Verjná vyhláška

Verjná vyhláška – oznámenie o začatí konania2019-11-15T16:22:03+00:00

Oznam – odstávka elektriny

2019-11-04T17:06:02+00:00

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Dubovica - úsek od č.d. 61 po č.d. 91, úsek od č.d. 191 po č.d. 212, č.d.319, 375 v termíne 19. november 2019 od 08:00 h do 15:00 h Oznam

Oznam – odstávka elektriny2019-11-04T17:06:02+00:00

Oznam – odstávka elektriny

2019-11-04T17:02:22+00:00

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Dubovica - úsek od č.d. 223 po č.d. 226, č.d. 311, 312, 322, 325, 363,369, 398 v termíne        18. november 2019 od 08:00 h do 15:00 h Oznam

Oznam – odstávka elektriny2019-11-04T17:02:22+00:00