Daily Archives: 11. marca 2020

Verjná vyhláška

2020-03-11T17:06:00+00:00

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného  konania a  o nariadení ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a  stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov na stavbu "Novostavba rekreačnej chaty " p.č. 845/24. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Z.z. [...]

Verjná vyhláška2020-03-11T17:06:00+00:00