Yearly Archives: 2024

/2024

Verjná vyhláška

2024-05-13T14:23:31+02:00

S T A V E B N É P O V O L E N I E   V E R E J N Á      V Y H L Á Š K A  žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rekreačná chata“ Zverejnené:  13.5.2024

Verjná vyhláška2024-05-13T14:23:31+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2024-04-15T15:12:01+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 9.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19.04.2024  o 19.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2024-04-15T15:12:01+02:00

Objednávky 2024

2024-05-15T14:51:12+02:00

Číslo objednávky:/2024 Popis: Cena:   € Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky:  Dátum zverejnenia: Číslo objednávky: 2024051048/2024 Popis:  hranatý silon 5 ks Cena:  110,49 € Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: MADMAT s.r.o.,Koľajná 6 Bratislava, IČO: 36364398 a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom - starostom obce, IČO 326992 [...]

Objednávky 20242024-05-15T14:51:12+02:00