Chodník pre peších “Dubovica – Lipany”

/Chodník pre peších “Dubovica – Lipany”

Chodník pre peších “Dubovica – Lipany”

Obec Dubovica  začala výstavbu chodníka  v trase jestvujúcej komunikácie  III/543024 z Dubovica do Lipian s jednostranným priečnym sklonom, zabezpečujúcim bezpečný pohyb chodcov. Výstavbu realizujeme z väčšej miere svojpomocne. Pozemky obec odkúpila od vlastníkov za symbolické 1,00 €. Pôvodná dĺžka  chodníka bola 512 m. Vzhľadom k tomu, že p. Ján Molčan vlastník pozemku  C KN 700/5 súhlasil s tým, aby  s výstavbou chodníka sme pokračovali až po most, chodník  sa predĺžil o 61 m. Zhotovenie obrubníkov a zámkovej dlažby sme vyrábali  sami s občanmi, ktorí pracujú na obecných službách. Rozpočtovaný náklad na výstavbu chodníka aj s predĺžením činí cca 130.000,00 €. S našimi občanmi, ktorí pracujú toho  času na výstavbe chodníka obec ušetrila 65.000,00 € pri realizácii tohto projektu. Aj v budúcnosti chceme takýmto spôsobom pokračovať pri zveľaďovaní našej obce.

[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:40:07+02:00