Objednávky 2019

/Objednávky 2019

Objednávky 2019

 

Číslo objednávky:/2019
Popis:
Cena:   €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
Číslo objednávky:/2019
Popis:
Cena:   €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
Číslo objednávky:/2019
Popis:
Cena:   €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
Číslo objednávky:12/2019
Popis: Servis bowlingových dráh a bowlingovu obuv
Cena:  955,44  €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ing. Brzáč Ondrej,- BESKO,Narcisova 9, KOšice, IČO: 14302217
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
Číslo objednávky:11/2019
Popis: Polohovisné a vyškopisné zameranie MK – Za Mlynkom p.č..  643/82,643/102,643/103,643/119,643/124 ako podklad pre spracovanie PD
Cena:  350,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS, s.r.o., Nam. Slobody 79, Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.3.2019
Dátum zverejnenia: 4.03.2019
Číslo objednávky:10/2019
Popis: Objednávame u Vás projektovu dokumentáciu na rozšírenie vodovu v obci a rek. oblasti – Dubovica
Cena:   990,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ing. Marian Pekarovič, Bendikova 10, 080 01  Prešov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.2.2019
Dátum zverejnenia: 4.03.2019
Číslo objednávky: e mail/2019
Popis: Smetné nádoby 120 l  50 ks
Cena:  17,70 € / ks  + doprava 20,00 €  bez DPH
Identifikačné údaje dodávateľ: Meva-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574 049 51 Brzotín, IČO: 31681051
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
21.2.2019
Dátum zverejnenia: 21.02.2019
Číslo objednávky:10/2019
Popis: Objednávame u Vás projektovu dokumentáciu na rozšírenie vodovu v obci a rek. oblasti – Dubovica
Cena:   990,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ing. Marian Pekarovič, Bendikova 10, 080 01  Prešov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.2.2019
Dátum zverejnenia: 4.03.2019
Číslo objednávky:9/2019
Popis: inštalácia programu a konverzia dát
Cena: 10,80  €
Identifikačné údaje dodávateľ: IFOsoft, s.r.o. Sabinovksá 36, Prešov, IČO: 31666108
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.2.2019
Dátum zverejnenia: 11.02.2019
Číslo objednávky:8/2019
Popis:  ubytovanie a strava  pre 23 osôb  účastnikov PL  Gmina Wisniew
Cena:  303,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: ADAMS Hotel Šomka s.r.o., Drienica 566, Sabinov , IČO: 36511595
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.02.1.2019
Dátum zverejnenia: 11.02.2019
Číslo objednávky:7/2019
Popis: čistenie a revízia komina  na obecnej chate
Cena:  117,16 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Dávid Karaffa, DAKA-KOM, Červená Voda 1, 083 01
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
01.2 2019
Dátum zverejnenia:04.02.2019
Číslo objednávky:5615517203/2019
Popis: Dezinfekčný spray
Cena:   92,76 €
Identifikačné údaje dodávateľ:  TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín, IČO: 36343129
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
30.1.2019
Dátum zverejnenia: 30.01.2019
Číslo objednávky:e mail/2019
Popis: Lomový drvený kameň  8,82 t
Cena: 128,06  €
Identifikačné údaje dodávateľ: S.F. Bouw, s.r.o., Nam. slobody 43, Sabinov, IČO: 43929125
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.1.2019
Dátum zverejnenia: 21.01.2019
Číslo objednávky:6/2019
Popis: Vypracovanie POH, KPSS a VZN o nakladaní s odpadmi
Cena:  370,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: RNDr.Radomír Babiak, PhD., Štúrová 230/117 Spišská Stará Ves, IČO: 48139572
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
17.1.2019
Dátum zverejnenia: 17.01.2019
Číslo objednávky:5/2019
Popis: Posypová soľ 25 kg balenie 40 ks
Cena:  229,58  €
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV – MAJO, s.r.o., Železničná 11, 082 71  Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.1.2019
Dátum zverejnenia: 14.01.2019
Číslo objednávky:4/2019
Popis: Kontrola a čistenie komína  – telocvičňa
Cena:  15,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ján Molnár Kominárstvo, Kamenica 646, IČO: 34 508503
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
4 .1.2019
Dátum zverejnenia: 14.01.2019
Číslo objednávky:3/2019
Popis: Virtuálna prehliadka s umiestnením v Google Maps
Cena:   600,00€
Identifikačné údaje dodávateľ: ALphabet s.r.o., Obrrancov mieru 13. 040 01 Košice
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
Číslo objednávky:2/2019
Popis: doplatok zo soc. fondu  k strave
Cena:  do 80,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: Materská škola, Dubovica 48
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
Číslo objednávky: 1/2019
Popis: Režijné náklady na stravu zamestnancov  počas roka 2019
Cena:  do 500,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: Materská škola, Dubovica 48
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
2019-04-08T10:10:01+00:00