Objednávky 2019

/Objednávky 2019

Objednávky 2019

 

Číslo objednávky:/2019
Popis:
Cena:   €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
.2019
Dátum zverejnenia: 2019
Číslo objednávky:/2019
Popis:
Cena:   €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
.2019
Dátum zverejnenia: 2019
Číslo objednávky:objednávka /2019
Popis: prezentačné video  s fotografiami o obci
Cena:  399,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:Ing. Martin Nagy – MANGO VIDEO STUDIO, Janovik 172, IČO: 43996370
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.07 .2019
Dátum zverejnenia:10.072019
Číslo objednávky:0600022435/2019
Popis: Detské vaky  – športový deň 150 ks
Cena:  184,99 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Kinekus  e shop
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.7.2019
Dátum zverejnenia: 10.7.2019
Číslo objednávky:29/2019
Popis: oprava kotla a dodávka tlakového sprínača  s dopravou
Cena:  352,80 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Branislav Dvorščák, Gastro- Galaxi, Koprivnica, Slovenská 16 Prešov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
25.06.2019
Dátum zverejnenia: 26.06.2019
Číslo objednávky:28/2019
Popis: Vystúpenie FS Šarišská Lipa – Jurmak
Cena:  100,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:Rod. združ. pri ZUŠ v Lipanoch , IČO: 17319617
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.6..2019
Dátum zverejnenia: 26.6.2019
Číslo objednávky:27/2019
Popis: Objednávame u Vás grafické práce tlač plagátuov a reklamného banera
Cena: 149,50  €
Identifikačné údaje dodávateľ:Marian Cifra, Reklama Lipany Sk, Dubovica 221, IČO: 50916645
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.6 .2019
Dátum zverejnenia: 26.06. 2019
Číslo objednávky:26/2019
Popis: Čistenie kanála pod cestou a kanalizácie KD
Cena:  406,50 €
Identifikačné údaje dodávateľ:MP KANAL, Service s.r.o., IČO: 45965838
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.6.2019
Dátum zverejnenia: 26.6.2019
Číslo objednávky: 194189/2019 web stránka
Popis: Pivné sety s dopravou
Cena:  247,71 €
Identifikačné údaje dodávateľ:Partystany – Jičín, s.r.o, Šibeňák 892, Jičín, IČO: 03440818
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.06.2019
Dátum zverejnenia: 26.06.2019
Číslo objednávky:25/2019
Popis: materiál pre potreby obecnéh úradu
Cena:  211,18 €
Identifikačné údaje dodávateľ:Domáce potreby, s.r.o., Sladkovičová 3, Lipany, IČO:44488149
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.6.2019
Dátum zverejnenia:26.6.2019
Číslo objednávky:24/2019
Popis: kuchynský servis  do KD
Cena: 378,46  €
Identifikačné údaje dodávateľ:Branislav Dvorščák Gastro – Galaxi, Slovenská 16, Prešov IČO: 41231082
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.6.2019
Dátum zverejnenia: 26.6. 2019
Číslo objednávky:23/2019
Popis: Pokladka asfaltu pri oprave MK vrátane všetkých práa a dopravy
Cena:  130/t  €
Identifikačné údaje dodávateľ: Asfalty Prešov, Radovan Lelák, Zlatá Baňa, 082 52 Zlatá Baňa, IČO: 51986132
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.6.2019
Dátum zverejnenia: 18.6. 2019
Číslo objednávky:22/2019
Popis: Rezanie asfaltu na miesnych komunikáciach 
Cena: 520,00   €
Identifikačné údaje dodávateľ: Asfalty Prešov, Radovan Lelák, Zlatá Baňa, 082 52 Zlatá Baňa, IČO: 51986132
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.6.2019
Dátum zverejnenia: 18.6.2019
Číslo objednávky:21/2019
Popis: Zameranie a vyhotovenie GP na odelenie pozemkov p.č. 643/141,643/ 142 k.u. Dubovica
Cena:    290,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS, s.r.o., Nam. Slobody 79, Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.5.2019
Dátum zverejnenia: 10.05.2019
Číslo objednávky:20/2019
Popis: Zameranie a vyhotvenie GP p.č. 699/1 na určenie vlast. vzťahov
Cena:   630,00
Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS, s.r.o., Nam. Slobody 79, Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.5.2019
Dátum zverejnenia: 10.05.2019
Číslo objednávky:19/2019
Popis: Vytýčenie hranice  pozemkov, 700/6,700/22
Cena:  210,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS, s.r.o., Nam. Slobody 79, Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.4.2019
Dátum zverejnenia: 10.04.2019
Číslo objednávky:18/2019
Popis: vyškopisné a polohopisné zameranie miestných komunikácí na pozemkoch p.č. 730/4,731,732  k projektovje dokumentácií
Cena:  840,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS, s.r.o., Nam. Slobody 79, Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.4.2019
Dátum zverejnenia: 10.04.2019
Číslo objednávky:17/2019
Popis: vyškopisné a polohopisné zameranie  areál MŠ k projektu multifunkčné ihrisko
Cena:  210 €
Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS, s.r.o., Nam. Slobody 79, Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.04.2019
Dátum zverejnenia: 08.04.2019
Číslo objednávky:16/2019
Popis: kancelárske potreby, kalendár zvozu odpadu, leták odpad
Cena:  752,27 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Vladimír Gladiš, – Globus, Kamenica 284, IČO: 37466933
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.4.2019
Dátum zverejnenia: 5.04.2019
Číslo objednávky:15/2019
Popis: Obnova dát evidencie obyvateľstva
Cena:  24,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: IFOsofr,s.r.o., Sabinovská 36, Prešov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.4.2019
Dátum zverejnenia: 5.04.2019
Číslo objednávky:14/2019
Popis: obedy pre zamestnancov za rok 2019
Cena:  do 3.000,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: RE+Mont,s.r.o, Torysa 360, XXL Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.4.2019
Dátum zverejnenia: 5.04.2019
Číslo objednávky:13/2019
Popis: Knihy pre prvákov 15 ks
Cena:  97,50 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Vítezslav Fischer, Život a zdravie, Kokošovce
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
28.03.1.2019
Dátum zverejnenia: 05.04.2019
Číslo objednávky:12/2019
Popis: Servis bowlingových dráh a bowlingovu obuv
Cena:  955,44  €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ing. Brzáč Ondrej,- BESKO,Narcisova 9, KOšice, IČO: 14302217
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.3.2019
Dátum zverejnenia: 5.03.2019
Číslo objednávky:11/2019
Popis: Polohovisné a vyškopisné zameranie MK – Za Mlynkom p.č..  643/82,643/102,643/103,643/119,643/124 ako podklad pre spracovanie PD
Cena:  350,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS, s.r.o., Nam. Slobody 79, Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.3.2019
Dátum zverejnenia: 5.03.2019
Číslo objednávky:10/2019
Popis: Objednávame u Vás projektovu dokumentáciu na rozšírenie vodovu v obci a rek. oblasti – Dubovica
Cena:   990,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ing. Marian Pekarovič, Bendikova 10, 080 01  Prešov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.2.2019
Dátum zverejnenia: 5.03.2019
Číslo objednávky: e mail/2019
Popis: Smetné nádoby 120 l  50 ks
Cena:  17,70 € / ks  + doprava 20,00 €  bez DPH
Identifikačné údaje dodávateľ: Meva-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574 049 51 Brzotín, IČO: 31681051
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
21.2.2019
Dátum zverejnenia: 21.02.2019
Číslo objednávky:10/2019
Popis: Objednávame u Vás projektovu dokumentáciu na rozšírenie vodovu v obci a rek. oblasti – Dubovica
Cena:   990,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ing. Marian Pekarovič, Bendikova 10, 080 01  Prešov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.2.2019
Dátum zverejnenia: 4.03.2019
Číslo objednávky:9/2019
Popis: inštalácia programu a konverzia dát
Cena: 10,80  €
Identifikačné údaje dodávateľ: IFOsoft, s.r.o. Sabinovksá 36, Prešov, IČO: 31666108
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.2.2019
Dátum zverejnenia: 11.02.2019
Číslo objednávky:8/2019
Popis:  ubytovanie a strava  pre 23 osôb  účastnikov PL  Gmina Wisniew
Cena:  303,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: ADAMS Hotel Šomka s.r.o., Drienica 566, Sabinov , IČO: 36511595
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.02.1.2019
Dátum zverejnenia: 11.02.2019
Číslo objednávky:7/2019
Popis: čistenie a revízia komina  na obecnej chate
Cena:  117,16 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Dávid Karaffa, DAKA-KOM, Červená Voda 1, 083 01
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
01.2 2019
Dátum zverejnenia:04.02.2019
Číslo objednávky:5615517203/2019
Popis: Dezinfekčný spray
Cena:   92,76 €
Identifikačné údaje dodávateľ:  TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín, IČO: 36343129
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
30.1.2019
Dátum zverejnenia: 30.01.2019
Číslo objednávky:e mail/2019
Popis: Lomový drvený kameň  8,82 t
Cena: 128,06  €
Identifikačné údaje dodávateľ: S.F. Bouw, s.r.o., Nam. slobody 43, Sabinov, IČO: 43929125
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.1.2019
Dátum zverejnenia: 21.01.2019
Číslo objednávky:6/2019
Popis: Vypracovanie POH, KPSS a VZN o nakladaní s odpadmi
Cena:  370,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: RNDr.Radomír Babiak, PhD., Štúrová 230/117 Spišská Stará Ves, IČO: 48139572
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
17.1.2019
Dátum zverejnenia: 17.01.2019
Číslo objednávky:5/2019
Popis: Posypová soľ 25 kg balenie 40 ks
Cena:  229,58  €
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV – MAJO, s.r.o., Železničná 11, 082 71  Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.1.2019
Dátum zverejnenia: 14.01.2019
Číslo objednávky:4/2019
Popis: Kontrola a čistenie komína  – telocvičňa
Cena:  15,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ján Molnár Kominárstvo, Kamenica 646, IČO: 34 508503
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
4 .1.2019
Dátum zverejnenia: 14.01.2019
Číslo objednávky:3/2019
Popis: Virtuálna prehliadka s umiestnením v Google Maps
Cena:   600,00€
Identifikačné údaje dodávateľ: ALphabet s.r.o., Obrrancov mieru 13. 040 01 Košice
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
Číslo objednávky:2/2019
Popis: doplatok zo soc. fondu  k strave
Cena:  do 80,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: Materská škola, Dubovica 48
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
Číslo objednávky: 1/2019
Popis: Režijné náklady na stravu zamestnancov  počas roka 2019
Cena:  do 500,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: Materská škola, Dubovica 48
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
2019-07-10T11:26:27+00:00