Objednávky 2019

/Objednávky 2019

Objednávky 2019

 

Číslo objednávky:/2019
Popis:
Cena:   €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
Číslo objednávky:5615517203/2019
Popis: Dezinfekčný spray
Cena:   92,76 €
Identifikačné údaje dodávateľ:  TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín, IČO: 36343129
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
30.1.2019
Dátum zverejnenia: 30.01.2019
Číslo objednávky:e mail/2019
Popis: Lomový drvený kameň  8,82 t
Cena: 128,06  €
Identifikačné údaje dodávateľ: S.F. Bouw, s.r.o., Nam. slobody 43, Sabinov, IČO: 43929125
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.1.2019
Dátum zverejnenia: 21.01.2019
Číslo objednávky:6/2019
Popis: Vypracovanie POH, KPSS a VZN o nakladaní s odpadmi
Cena:  370,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: RNDr.Radomír Babiak, PhD., Štúrová 230/117 Spišská Stará Ves, IČO: 48139572
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
17.1.2019
Dátum zverejnenia: 17.01.2019
Číslo objednávky:5/2019
Popis: Posypová soľ 25 kg balenie 40 ks
Cena:  229,58  €
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV – MAJO, s.r.o., Železničná 11, 082 71  Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.1.2019
Dátum zverejnenia: 14.01.2019
Číslo objednávky:4/2019
Popis: Kontrola a čistenie komína  – telocvičňa
Cena:  15,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ján Molnár Kominárstvo, Kamenica 646, IČO: 34 508503
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
4 .1.2019
Dátum zverejnenia: 14.01.2019
Číslo objednávky:3/2019
Popis: Virtuálna prehliadka s umiestnením v Google Maps
Cena:   600,00€
Identifikačné údaje dodávateľ: ALphabet s.r.o., Obrrancov mieru 13. 040 01 Košice
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
Číslo objednávky:2/2019
Popis: doplatok zo soc. fondu  k strave
Cena:  do 80,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: Materská škola, Dubovica 48
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
Číslo objednávky: 1/2019
Popis: Režijné náklady na stravu zamestnancov  počas roka 2019
Cena:  do 500,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: Materská škola, Dubovica 48
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.1.2019
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
2019-02-12T12:22:50+00:00