„Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

/„Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

„Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

„Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“, je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk

Podľa § 6 ods. 5 zákona, oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.
Zverjnené dňa: 10.04.2019

Viac informácií…

2019-04-10T14:23:01+02:00