Starostovia obce2016-10-05T21:16:57+02:00

Richtári, predsedovia MNV a starostovia obce od roku 1914

Molčan Andrej

Miženko Štefan

Andreja Andrej

Molčan Štefan

Gira Andrej

Lipovský Matej

Baňas Ján

Huňady Andrej

Karabinoš Jozef

Baňas Jozef

Cifra František

Roba Pavel

Hudák Bystrík

Timčo Ladislav