Voľby do Europského parlamentu 2019

/Voľby do Europského parlamentu 2019

Voľby do Europského parlamentu 2019

Rozhodnutie  z 1. februára 2019  o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2písm.f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov v y h l a s u j e m   voľby doEurópskeho parlamentu a  u r č u j e m  deň ich konania na sobotu 25.mája  2019,

Informácie pre voliča

Zverejnené: 04.02.2019

Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71

Emailová adresa:  ocudubovica@stonline.sk
Zverejnené: 04.02.2019

Voľby do EP 2015

2019-02-04T16:52:53+00:00