Voľby do orgánov NR SR

/Voľby do orgánov NR SR

Voľby do orgánov NR SR

Voľby do Národnej rady SR -2023 sa konajú   v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

Oznam

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania  vo volebnom okrsku o voľbách do NR  SR 30.9.2023

Hlasovacie preukazy sa môžu  vydávať až od 16.8.2023.  E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: info@obecdubovica.sk

Zverejnené: 20.07.2023

Oznam

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  info@obecdubovica.sk

Zverejnené: 20.07.2023

Vytvorenie okrsku…. 

Informácie pre voliča…..

Rozhodnutie predsedu NR SR…. 

Zverejnené: 14.6.2023


Voľby do Národnej rady SR -2020

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách  do NR SR

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka OVK

VZOR-Žiadosť o voľbu poštou

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho  preukazu

Poučenie o spôsobe hlasovania -voľba poštou

Informácia pre voliča

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR

_____________________________________________________________________________________________________

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa určil deň konania volieb  na sobotu 5.marca 2016

Zápisnica o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR _

Rozhodnutie predsedu NR SR

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Elektronická  adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradník do okrskovej volebnej komisie:

ocudubovica@stonline.sk

———————————————————————————————————————————-

Voľby  do Národnej rady SR – 2012

Voľby do orgánov NR – zápisnica

2023-10-02T09:26:06+02:00