Voľby do orgánov NR SR

/Voľby do orgánov NR SR

Voľby do orgánov NR SR

Voľby do Národnej rady SR -2020

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách  do NR SR

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka OVK

VZOR-Žiadosť o voľbu poštou

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho  preukazu

Poučenie o spôsobe hlasovania -voľba poštou

Informácia pre voliča

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR

_____________________________________________________________________________________________________

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa určil deň konania volieb  na sobotu 5.marca 2016

Zápisnica o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR _

Rozhodnutie predsedu NR SR

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Elektronická  adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradník do okrskovej volebnej komisie:

ocudubovica@stonline.sk

———————————————————————————————————————————-

Voľby  do Národnej rady SR – 2012

Voľby do orgánov NR – zápisnica

2020-03-01T11:51:26+02:00