Voľby do orgánov samosprávnych krajov

/Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022  voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Odpis zápisnica do orgánov  Prešovského samospravného kraja 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýnformácia

Zverejnené: 20.6.2022

OZNÁMENIE o volebných obvodoch, o počte poslancov

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

Daniela Sedláková, Dubovica 372,  Adresa obecného úradu Dubovica 190,  tel. kon.: 0911 233 227, e mail: info@obecdubovica.sk

Zverejnené: 19.07.2022

Oznam

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie e-mail: info@obecdubovica.sk

Zverejnené: 19.07.2022

Oznam

Podmienky a pravidlá pre volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov  samosprávnych krajov  v roku 2022 v súvislosti s využívaním miestneho rozhlasu v obci Dubovica

Zverejnené : 24.10.2022

2022-11-03T16:46:35+02:00