Zmena cestovného poriadku

/Zmena cestovného poriadku

Zmena cestovného poriadku

Cestovný poriadok linky 708404 pre rok 2016 s platnosťou od 13.12.2015.

Popis zmeny: časová úprava odchodu spoja č. 35 zo zastávky Lipany,AS z 6.47 hod. na 6.35 hod.

spoja č.9 zo zastávky Lipany, AS z 7.10 hod. na 7.05 hod.,

spoja č. 12 zo zastávky Dubovica hor.koniec z 6.57 na 6.45  hod.

2018-08-06T21:50:40+02:00