Objednávky 2022

/Objednávky 2022

Objednávky 2022

 

Číslo objednávky:    /2022
Popis: 

Cena:  €
Identifikačné údaje dodávateľ: 

Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:

Dátum zverejnenia: 


Číslo objednávky: 18  /2022
Popis:
všeobecný tovar 
Cena:  399,54 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Domáce potreby, s.r.o. Sladkovičova 3, 082 71
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.04.2022
Dátum zverejnenia:
29.04.2022


Číslo objednávky: e mail    /2022
Popis: smetné nádoby ,
120 l žlté, čierne 
Cena: 1648,80 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín, IČO: 31681051
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.4.2022
Dátum zverejnenia:
29.4.2022


Číslo objednávky: 4200569556    /2022
Popis:
akumulátor do zdorja s dovozom
Cena: 16,93 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
ELEKTROSPED,a.s., Dialničná cesta 6015/12A Senec, IČO: 35765038
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.4.2022
Dátum zverejnenia:
29.4.2022


Číslo objednávky:   17 /2022
Popis: 
mikrofón k  rozhlasovému prístroju  –  ROZANA
Cena: 55,80 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
MK hlas s.r.o., Sabinov, Bernoláková 73/5, 08301 Sabinov, IČO: 45352305
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
20.4.2022
Dátum zverejnenia:
29.2.2022


Číslo objednávky: 16  /2022
Popis:
Inštalácia  definicií finan. výkazov
Cena:  30,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, 08001 Prešov, IČO: 326992Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.04.2022
Dátum zverejnenia:
19.04.2022


Číslo objednávky e mail   /2022
Popis: mobilné zariadenie na spracovanie BRO

Cena:  podľa spracovanej tonáže €
Identifikačné údaje dodávateľ: ZOHT, Krivianska 1, Lipany 

Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.4.2022
Dátum zverejnenia:
6.4.2022


Číslo objednávky: 15 /2022
Popis:
Vyhotovenie geomet. plánu –  kanál Holcija 
Cena: 1200,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
GEODUS s.r.o., Nám. slob. 79, Sabinov, IČO: 36504441
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.4.2022
Dátum zverejnenia:
6.4.2022


Číslo objednávky: 14  /2022
Popis:
Vyhotovenie geomet. plánu –  kanál Holcija 
Cena: 2400,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
GEODUS s.r.o., Nám. slob. 79, Sabinov, IČO: 36504441
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.4.2022
Dátum zverejnenia:
6.4.2022


Číslo objednávky:  e mail  /2022
Popis:
skrutkovač, uhlová brúska
Cena: 75,98 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Lidl Slovenská republika v.o.s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava 
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.3.2022
Dátum zverejnenia:
25.3.2022


Číslo objednávky:  13  /2022
Popis:
Objednávame u Vás knihy 
Cena:  224,5€
Identifikačné údaje dodávateľ:
Vítězslav Fischer život a zdravie, Kokošovce 65, IČO: 33950342
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.3.2022
..Dátum zverejnenia:
10.3.2022


Číslo objednávky:   12 /2022
Popis:
kamenivo  priemer 32,  27,78  t
Cena:  360,02 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
EKOPRIM s.r.o., Strojnícka 17,  Prešov , IČO: 31710115
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
01.03.2022
Dátum zverejnenia:
4.3.2022


Číslo objednávky:  11 /2022
Popis:
Znalecký posudok 
Cena: 150,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Bartolomej Turoci, Ing. Krivany, IČO: 10666966
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.3.2022
Dátum zverejnenia:
4.3.2022


Číslo objednávky: 10 /2022
Popis:
Vystúpenie ZHĽS ŠČAMBA na Dubovickom jurmaku  25.6.2022
Cena: 3500,00 €
I..dentifikačné údaje dodávateľ:
SRANDA s.r.o. ul. JRD 298/28, Trstena pri Hornáde
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
1.3.2022
Dátum zverejnenia:
4.3.2022


Číslo objednávky:  456357392 /2022
Popis: SSD disk 

Cena: 55,09 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Alza.sk. s.ro., Sliačska 1/D, Bratislava, IČO: 36562939
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 25.02.2022

Dátum zverejnenia: 28.02.2022


Číslo objednávky: e mail   /2022
Popis:
Inštaláciu  programu a konverziu dát  – Ifosoft
Cena:  30,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, 08001 Prešov, IČO: 326992Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.02.2022
Dátum zverejnenia:
28.02.2022


Číslo objednávky:  online 1070490 /2022
Popis:
RS.75.EDK elektronicky sejf
Cena: 259,40  €
Identifikačné údaje dodávateľ:
E -shop KĽUČKA sk.
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
17.02.2022
Dátum zverejnenia:
17.02.2022


Číslo objednávky: 9-2 /2022
Popis:
oprava verejného osvetlenia  v obci 
Cena:  607,20 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Ladislav Hrabčák Ing., Elektromontáže, Nám.sv. Martina 89, Lipany, IČO: 14274086
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.02.2022
Dátum zverejnenia: 
4.3.2022


Číslo objednávky: 9 /2022
Popis:
vypracovanie energetických auditov  po realizácii rekonštrukcie MŠ 1-4 roky 
Cena: 1680,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
ENAU, s.r.o., Komarany  59, 09301 Vranov n/T, IČO: 50444026
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
9.2.2022
Dátum zverejnenia:
16.02.2020

Číslo objednávky:   8 /2022
Popis: 
plánovací rozhlasový prístroj ROZANA
Cena: 1.800,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
MK hlas s.r.o., Sabinov, Bernoláková 73/5, 08301 Sabinov, IČO: 45352305
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.2.2022
Dátum zverejnenia:
11.2.2022


Číslo objednávky: 7 /2022
Popis:
Vypracovanie monitorovacej správy č. 3 pre MŠ  
Cena: 132,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
TIBURON, s.r.o., Františkanské náme. 5, 080 01  Prešov 
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
17.1.2021
Dátum zverejnenia:
18.1.2021


Číslo objednávky:   6 /2022
Popis:
zvaračka na plastové rúry 
Cena: 43,50 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
MIREX armatúry, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany IČO:36515086
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.1.2022
Dátum zverejnenia:
18.1.2022


Číslo objednávky:   5 /2022
Popis: 
Kontrola a čistenie komína v telocvični
Cena:  20,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Ján Molnár – Kominárstvo, Kamenica 646, Lipany, IČO: 34508503
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.1.2022
Dátum zverejnenia: 
18.1.2021


Číslo objednávky: 4/2022
Popis:
oprava traktora ZETOR 7245 Horal 
Cena:   437,16  €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Autofit-centrum s.r.o., Jarková 60/2, Sabinov, IČO: 46047417
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.1.2022
Dátum zverejnenia:
18.1.2022


Číslo objednávky: 03/2021
Popis: 
obedy pre zamestnacov 
Cena: do 3000,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Remont, s.r.o., Torysa  360, 082 76 , Torysa
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.01.2022
Dátum zverejnenia:
13.01.2022


Číslo objednávky: 2/2022
Popis:  materiál :
posypová soľ 
Cena:240,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ:
STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.1.2022
Dátum zverejnenia:
13.01.2022


Číslo objednávky: 1/2022
Popis: 
Čistenie kanalizácie – chata
Cena:  288,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
MP Kanal, s.r.o., Košická 5, Prešov, IČO: 46306056
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:   
3.1.2022
Dátum zverejnenia: 
13.01.2022

 

2022-05-16T11:33:08+02:00