Ochrana lesa pred požiarmi

/Ochrana lesa pred požiarmi

Ochrana lesa pred požiarmi

Lesné  požiare  spôsobujú  v  Slovenskej  republike   každoročne  veľké  materiálne  ale
aj ekologické škody, pričom ich obnova a návrat do pôvodného stavu predstavujú dlhodobé
obdobie.

V roku 2017 v okrese Prešov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovalo pri 69 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je o 6  požiarov viac ako v predchádzajúcom roku.  V 36 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov čo je o 8 prípadov viac  ako v predchádzajúcom roku. V lesnom hospodárstve neboli zaznamenané lesné požiare.

V roku 2017 v okrese Sabinov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovalo pri 40 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je o 6 požiarov menej ako v predchádzajúcom roku. V 32  prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov čo je o 5  prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. V lesnom hospodárstve nebol zaznamenaný lesný požiar.

Les

[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:39:53+02:00