Družba s Wišniewom

/Družba s Wišniewom

Družba s Wišniewom

Dňa 4.2.2017 sa uskutočnil „Bowlingový  turnaj Dubovica 2017“

pri príležitosti družobnej návštevy medzi Giminou Wišniew   a

obcami  Drienica, Šarišské Sokolovce, Hubošovce Jakubovany,Uzovce a Dubovica

Spolupráca je od roku 2007 a  napomáha  k výmene skúsenosti samospráv  v rôznych

oblastiach života –  v oblasti  kultúry, športu, turizmu, ochrane prostredia a propagácií

obci a  regiónu.

2018-08-06T21:40:48+02:00