Pozvánka

/Pozvánka

Pozvánka

Milí naši dôchodcovia,

Pri príležitosti  októbra mesiaca  úcty k starším,  prijmite  pozvanie na kultúrno spoločenské posedenie spojené s občerstvením, ktoré sa uskutoční dňa 23.10.2018  o 17.00  hod. v kultúrnom dome.
Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie Vášho života.Prajem Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu, radosti zo života a všetko dobré do ďalších rokov života  zo srdca želá
           Ladislav Timčo  starosta obce.

2018-10-17T07:48:46+02:00