Monthly Archives: január 2019

//január

Usmernenie k chovu ošípaných

2019-01-24T14:41:00+00:00

Štátna veterinárna a potravinová správa usmernila postup registrácie chovov ošípaných, v ktorých sa chová maximálne 1 ošípaná. Tento postup značne zjednodušuje postup registrácie farmy.  Chovatelia, ktorí už požiadali  Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prešov o registráciu a spĺňajú podmienky zjednodušenej registrácie budú registrovaní Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou už v rámci nových pravidiel.  Viac informácií  v letákoch Usmernenie k chovu ošípaných  [...]

Usmernenie k chovu ošípaných2019-01-24T14:41:00+00:00

Objednávky 2019

2019-04-08T10:10:01+00:00

  Číslo objednávky:/2019 Popis: Cena:   € Identifikačné údaje dodávateľ: Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky: .1.2019 Dátum zverejnenia: 10.01.2019 Číslo objednávky:/2019 Popis: Cena:   € Identifikačné údaje dodávateľ: Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky: .1.2019 Dátum zverejnenia: 10.01.2019 Číslo objednávky:/2019 Popis: Cena:   € Identifikačné údaje dodávateľ: [...]

Objednávky 20192019-04-08T10:10:01+00:00

Voľba prezidenta SR 2019

2019-04-01T16:59:34+00:00

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím  10. januára 2019 vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň  ich konania na sobotu 16. marca 2019  a deň konania druhého kola  na sobotu  30.marca 2019. Odpis zápisnice  OVK o priebehu a výsledku hlasovania v obci Dubovica  II.kolo Odpis zápisnice  OVK o priebehu a výsledku hlasovania v obci Dubovica  [...]

Voľba prezidenta SR 20192019-04-01T16:59:34+00:00

Zmluvy rok 2019

2019-03-28T10:30:13+00:00

Názov zmluvy : Uzavrel:  a Obec Dubovica Popis: Dátum uzavretia:         Dátum zverejnenia:  Názov zmluvy : Dohoda č 19/37/054/68   o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2 podľa § 54   Uzavrel: Úradom práce sociálnych [...]

Zmluvy rok 20192019-03-28T10:30:13+00:00