Zmluvy 2020

/Zmluvy 2020

Zmluvy 2020

Názov zmluvy :
Uzavrel:  a Obec Dubovica
Popis:
Dátum uzavretia:          Dátum zverejnenia:  
Názov zmluvy : Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 
Uzavrel: T Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 a Obec Dubovica
Popis: Program služby: ÁNO L – mobilné služby
Dátum uzavretia: 13.01.2020        Dátum zverejnenia: 13.01.2020
Názov zmluvy : Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 
Uzavrel: SFZ – Futbalový klub Dubovicaa Obec Dubovica
Popis: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na činnosť klubu
Dátum uzavretia: 13.01.2020       Dátum zverejnenia: 13.01.2020
Názov zmluvy : Dohoda o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
Uzavrel: Dubovičan, o.z. Dubovica 179, 082 71 a Obec Dubovica
Popis: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na činnosť združenia
Dátum uzavretia:  13.01.2020      Dátum zverejnenia: 13.01.2020
2020-01-13T15:57:02+00:00