Monthly Archives: január 2020

//január

Oznam – prerušenie distribúcie elektriny

2020-01-31T09:54:23+00:00

OZNÁMENIE VSD  a.s  oznamuje občanom, že  v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území  obce nasledovne : OBEC DUBOVICA: č.d.1-40,211-325,336-38,345,363,369,382,391,399,416,420,429, v termíne  19. február 2020 od 08:00 hod. do 11:00 hod. Dubovica 1 Dubovica, ČOM: 0000223979, EIC: 24ZVS0000050102A Dubovica 1 Dubovica, ČOM: 0000223983, EIC: 24ZVS0000050110B Dubovica [...]

Oznam – prerušenie distribúcie elektriny2020-01-31T09:54:23+00:00

Verjná vyhláška

2020-01-27T15:59:17+00:00

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na stavbu "Obec Dubovica - vodovod, Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť" Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 73 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch [...]

Verjná vyhláška2020-01-27T15:59:17+00:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2020-01-22T08:28:40+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  23.1.2020   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka 

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2020-01-22T08:28:40+00:00

Zmluvy 2020

2020-09-17T17:40:59+00:00

Názov zmluvy : Uzavrel:  a Obec Dubovica Popis: Dátum uzavretia:     2020       Dátum zverejnenia:  2020 Názov zmluvy : KÚPNA ZMLUVA - Zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Uzavrel:Ľudmila Miženková,Milan Molčan,Vladimír Molčan,  a Obec Dubovica Popis: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z Predávajúcich v 1. až 3. rade na Kupujúceho k nehnuteľnostiam [...]

Zmluvy 20202020-09-17T17:40:59+00:00

Objednávky 2020

2020-09-23T08:04:26+00:00

 Číslo objednávky: e mail /2020Popis: Diár samosprávy 2021 20 ks Cena: 7,60 / ksIdentifikačné údaje dodávateľ: RVC Prešov, Námestie mieru 1, 080 01  Prešov, IČO: 31954120Podpísal/Funkcia:Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky: 7.9.2020Dátum zverejnenia: 8.9.2020Číslo objednávky: /2020Popis: Cena:Identifikačné údaje dodávateľ: Podpísal/Funkcia:Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky: Dátum zverejnenia: Číslo objednávky: 36/2020Popis: [...]

Objednávky 20202020-09-23T08:04:26+00:00