Monthly Archives: január 2020

//január

Oznam – prerušenie distribúcie elektriny

2020-01-31T09:54:23+00:00

OZNÁMENIE VSD  a.s  oznamuje občanom, že  v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území  obce nasledovne : OBEC DUBOVICA: č.d.1-40,211-325,336-38,345,363,369,382,391,399,416,420,429, v termíne  19. február 2020 od 08:00 hod. do 11:00 hod. Dubovica 1 Dubovica, ČOM: 0000223979, EIC: 24ZVS0000050102A Dubovica 1 Dubovica, ČOM: 0000223983, EIC: 24ZVS0000050110B Dubovica [...]

Oznam – prerušenie distribúcie elektriny2020-01-31T09:54:23+00:00

Verjná vyhláška

2020-01-27T15:59:17+00:00

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na stavbu "Obec Dubovica - vodovod, Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť" Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 73 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch [...]

Verjná vyhláška2020-01-27T15:59:17+00:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2020-01-22T08:28:40+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  23.1.2020   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka 

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2020-01-22T08:28:40+00:00

Zmluvy 2020

2020-05-20T11:09:04+00:00

Názov zmluvy : Uzavrel:  a Obec Dubovica Popis: Dátum uzavretia:     2020       Dátum zverejnenia:  2020 Názov zmluvy : Kúpna zmluva  Uzavrel:  Anna Andraščíková, Jozef Poklemba, Sabína Kuľbagová, Helena Štefčáková, Magdaléna Lipovská, Jozef Molčan, Štefan Poklemba  a Obec Dubovica Popis: Prevod vlastníckeho práva k pozemku E-KN 518/13 o výmere 1746m2 - orná pôda Dátum uzavretia:  [...]

Zmluvy 20202020-05-20T11:09:04+00:00

Objednávky 2020

2020-04-28T13:19:35+00:00

  Číslo objednávky: /2020 Popis: Cena: Identifikačné údaje dodávateľ: Podpísal/Funkcia:Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky: Dátum zverejnenia: Číslo objednávky: e mail /2020 Popis: smetné nádoby  45 ks  Cena:  998,40 Identifikačné údaje dodávateľ: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín, 31681051 Podpísal/Funkcia:Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky: [...]

Objednávky 20202020-04-28T13:19:35+00:00