Daily Archives: 19. marca 2020

Verjná vyhláška

2020-03-19T10:32:01+00:00

Oboznámenie  sa s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaní a výzva na  vyjadrenie sa k podkladom  rozhodnutia v správnom konaní  pre stavbu -  "Obec Dubovica - vodovod, Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť" Toto oznámenie má charakter  verejnej vyhlášky, podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku a  musí byť vyvesené 15  dní na úradnej [...]

Verjná vyhláška2020-03-19T10:32:01+00:00