Daily Archives: 19. marca 2020

Verjná vyhláška

2020-04-21T14:01:24+00:00

Rozhodnutie vo veci vydania stavebného povolenia va vodnú stavbu - Obec Dubovica - vodovod , Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť Toto oznámenie má charakter  verejnej vyhlášky, podľa § 26  zákona č. 71/1967 správneho poriadku a  musí byť vyvesené 15  dní na úradnej tabuli Obce Dubovica a správneho orgánu. Rozhodnutie verejná vyhláška   [...]

Verjná vyhláška2020-04-21T14:01:24+00:00