Monthly Archives: máj 2024

//máj

Verjná vyhláška

2024-05-13T14:23:31+02:00

S T A V E B N É P O V O L E N I E   V E R E J N Á      V Y H L Á Š K A  žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rekreačná chata“ Zverejnené:  13.5.2024

Verjná vyhláška2024-05-13T14:23:31+02:00