Objednávky 2018

/Objednávky 2018

Objednávky 2018

 

Číslo objednávky:77 /2018
Popis:  dodanie posypovej soli 25 kg balenie 40 ks
Cena: 195,98 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV-MAJO- s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 21.12.2018

Dátum zverejnenia:21.12. 2018
Číslo objednávky:76 /2018
Popis:  dodanie stravy poslanci a zmestnanci OU
Cena: 163,20 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Ján Papcun, vývarovňa jedál,Ďačov, 185, IČO: 45999546
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 20.12.2018

Dátum zverejnenia:21.12. 2018
Číslo objednávky:75 /2018
Popis:  oprava vianočného osvetlenia
Cena: 200,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ing. Marek Karabinoš, Dubovica 179. 082 71  Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 4.12.2018

Dátum zverejnenia:7.12. 2018
Číslo objednávky: 74/2018
Popis:  Kancelárske potreby a vecné dry pre poslancov
Cena: 500,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Globus- Vladimír Gladiš, Kamenica 284, 082 71, IČO: 37466933
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
4.12.2018
Dátum zverejnenia: 7.12.2018
Číslo objednávky: 73/2018
Popis:  oprava veľkoobjemových kontajnerov
Cena: 978,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: KOVSTAV, s.r.o., Krivianska 51 Lipany , IČO: 31688021
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.11.2018
Dátum zverejnenia:15.11.2018
Číslo objednávky: 72 /2018
Popis:  montáž a demontáž vianočných ozdôb
Cena: 510,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Ladislav Hrabčák, Ing., Elektromontáže, Nám. sv. Martina 89 08271 Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
13.11. 2018
Dátum zverejnenia: 15.11.2018
Číslo objednávky: 71/2018
Popis:  zamočnícke práce s materiálom – držiaky na lavičky, cestné priepusty,  blatník na traktor
Cena: 874,80 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: KOVSTAV, s.r.o., Krivianska 51 Lipany , IČO: 31688021
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
12.11.2018
Dátum zverejnenia: 15.11.2018
Číslo objednávky: 70/2018
Popis:  zemné práce  strojom  JCB za hod. cenu  32/ hod., oprava chodníka 9 hod.,  terén zberné miesto  5 hod.  vstupy 1 hod.
Cena: 480,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Jiří Prochádzka, Dubovica 45,  08271 Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.11.2018
Dátum zverejnenia: 15.11.2018
Číslo objednávky: 69/2018
Popis:  Kamenivo  frakcia 0-32, frakcia 4-8
Cena: 796,87 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV-MAJO- s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 6.11.2018

Dátum zverejnenia:6.11. 2018
Číslo objednávky:68/2018
Popis:  prekrývacia fólia na multifunkčné ihrisko s dopravou
Cena: 366,82 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Ján Bolech, Krivosúd Bodovka 125, IČO: 14046679
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.11.2018
Dátum zverejnenia: 6.11.2018
Číslo objednávky:67 /2018
Popis:  tovar pre STK: trenky, lopičky, potťahy, tenisky , balne
Cena: 329,10
Identifikačné údaje dodávateľ: Robert Valuch, Bajzová 2420/27, Žilina, IČO: 40583236
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.11.2018
Dátum zverejnenia:  6.11.2018
Číslo objednávky: 66/2018
Popis:  Kamenivo  frakcia 0-32, frakcia 4-8
Cena: 944,56 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV-MAJO- s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 26.10.2018

Dátum zverejnenia:26.10. 2018
Číslo objednávky: 65/2018
Popis:  Stavebné práce  MŠ
Cena: 300,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Ján Pavel, Dubovica 41
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.10.2018
Dátum zverejnenia: 26.10.2018
Číslo objednávky: e mail/2018
Popis:  hlinu 20 t
Cena: 4,80 € /t 
Identifikačné údaje dodávateľ: HT SH, s.r.o,, Hollého 29, Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.10.2018
Dátum zverejnenia: 25.10. 2018
Číslo objednávky: 64/2018
Popis: email synteticky 9l,riedidlo  9l, štetec 2 ks, rukavice pracovné 4 ks, vesta reflexna 4 ks, sekera fúrik, hrable 2 ks
Cena: 200,08
Identifikačné údaje dodávateľ: Domáce potreby, s.r.o. Sladkovičová  3, 082 71  Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.10.2018
Dátum zverejnenia: 25.10.2018  
Číslo objednávky: 63/2018
Popis:  stavebný materiál  pre telocvičňu v MŠ
Cena: 76,01  €
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
18.10.2018
Dátum zverejnenia: 18.10.2018
Číslo objednávky: 62/2018
Popis:  kancelárske, propagačné materiály
Cena: 332,92 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Vladimír Gladiš, Kamenica 284, 082 71
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.10.2018
Dátum zverejnenia: 10.10.2018
Číslo objednávky: 61/2018
Popis:  Dokumentáciu PO, BOZP a povodňový plán
Cena: 150,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: R.D.Tech, Radoslav Dugas, 08263  Jarovnice 246
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.10.2018
Dátum zverejnenia: 3.10.2018
Číslo objednávky: 60/2018
Popis:  Servis plynového zariadenia B HB 19
Cena:  90,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ing. Petrek Pavol,Brutovce 89, 053 73
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.10.2018
Dátum zverejnenia: 2.10.2018
Číslo objednávky:59 /2018
Popis:  Vypracovanie monitorovacej správy k projektu verejné osvetlenie
Cena: 150,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Eneregeticky klaster PSK, Levočská 12, Prešov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.10.2018
Dátum zverejnenia:2.10. 2018
Číslo objednávky:2018000007 /2018
Popis:  Cestné zrkadlo
Cena: 119,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Patrik Chovanec, Sveržov 68, Gaboltov, IČO: 48087254, www.dopravnezrkadlo.sk
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.9.2018
Dátum zverejnenia: 28.9.2018
Číslo objednávky: 58/2018
Popis: Stavebné práce pri údržbe materskej školy v Dubovici
Cena: 999,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Krahulec Milan, Kukučínová 798/10, Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.9.2018
Dátum zverejnenia: 14.9.2018
Číslo objednávky: 57/2018
Popis:  Oprava výtlkov na miestnych komunikáciach
Cena: 4962,61 €
Identifikačné údaje dodávateľ:  J.V.S.,s.r.o,Pionierska 24, Prešov , IČO: 31696945
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.9.2018
Dátum zverejnenia: 7.9.2018
Číslo objednávky: 56/2018
Popis:  Oprava a montáž schodiskových madiel a dosiek v budove MŠ
Cena: 679,92 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Peter Beliš, Kamenica 310, 082 71
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.9.2018
Dátum zverejnenia: 4.9. 2018
Číslo objednávky: 55/2018
Popis:  Vodoinštalačný materiál
Cena: 287,20 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: MIREX armatúry, s.r.o., Železničná 11, Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
03.09.2018
Dátum zverejnenia:03.09 2018
Číslo objednávky: 54/2018
Popis:  Stavebný materiál
Cena: 634,55 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, 082 71  Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.9.2018
Dátum zverejnenia: 3.9.2018
Číslo objednávky: 53/2018
Popis:  Vytýčenie parciel 700/103, 700/104
Cena:  400,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS, s.r.o., Nám.slobody 79. 083 01  Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.08.2018
Dátum zverejnenia: 03.09 2018
Číslo objednávky: 52/2018
Popis:  Porealizačné zameranie chodníka pre peších Dubovica-Lipany  9 merných jednotiek
Cena: 900,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS, s.r.o., Nám.slobody 79. 083 01  Sabinov
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.08.2018
Dátum zverejnenia: 24.08. 2018
Číslo objednávky: 51/2018
Popis:  párty stan 6mx12m PVC Premium farba biela
Cena: 1124,98 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Pártystany – Jičín, s.r.o., Hrušňová 1201, 506 01 Jičín
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.8.2018
Dátum zverejnenia: 24.8.2018
Číslo objednávky: 50/2018
Popis:párty stan 4mx6m PVC Premium farba biela
Cena: 649,63 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:   Pártystany – Jičín, s.r.o., Hrušňová 1201, 506 01 Jičín
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
17.8.2018
Dátum zverejnenia: 20.8. 2018
Číslo objednávky: 49/2018
Popis:  Pamätná  plaketa  – družba Wišniew
Cena: 23,10 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: EPOS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01  Sabinov, IČO: 17085861
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.8.2018
Dátum zverejnenia:16.8.2018
Číslo objednávky: 48/2018
Popis:  Parkové lavičky 2 ks
Cena: 450,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ján Daniš , Malinovska 180/35, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 41596862
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.8.2018
Dátum zverejnenia: 16.8.2018
Číslo objednávky: 47/2018
Popis:  oprava krovinorezu
Cena: 171,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Rudolf Taijš,  Predaj servis motorových pil, Vyšná Šebastová 308
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.8.2018
Dátum zverejnenia: 16.8.2018
Číslo objednávky: 46/2018
Popis:  stavebné práce  v MŠ  – obloženie vchodov do budov, schodište
Cena: 165,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Peter Sabolík, Dubovica 101,      082 71
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.8.2018
Dátum zverejnenia: 16.8.2018
Číslo objednávky: 45/2018
Popis:  Dokončovacie práce pri realizácii exteriérov  interiérov v MŠ 
Cena: 960,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Marek Pavel, Dubovica 41, 082 71  Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.8.2018
Dátum zverejnenia: 16.8.2018
Číslo objednávky: 44/2018
Popis:  materiál do MŠ
Cena: 491,78
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, 082 71  Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
9.8.2018
Dátum zverejnenia: 10.8 .2018
Číslo objednávky: 43/2018
Popis:  odstránenie vírusu na stránke
Cena: 100,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Bc. Dávid Michalík, VISIBLY, Kukučínová 1078/13, Chynorany,
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.8.2018
Dátum zverejnenia:  3.8.2018
Číslo objednávky: 18ob00233/2018
Popis:  dvojhrazda HR201k
Cena: 362,88 €
Identifikačné údaje dodávateľ: ENERCOM s.r.o.,Novozámocká 102, 949 05 Nitrea, IČO: 44658591
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
17.7.2018
Dátum zverejnenia:  19.7.2018
Číslo objednávky: 42/2018
Popis:  objednávame u Vás materiál  obrubník, šal. dielec, metla, násada
Cena: 39,05 €
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, 082 71  Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.7.2018
Dátum zverejnenia: 11.7. 2018
Číslo objednávky: 41/2018
Popis:  Objednávame u Vás prepravu osôb na trase Dubovica – Wišniew PL a späť
Cena: 750,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Annbus,s.r.o., 08274 Brezovica 497, IČO: 46299904
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.7.2018
Dátum zverejnenia: 11.7.2018
Číslo objednávky: 40/2018
Popis:  Vystúpenie žiakov ZUŠ – FS Šarišská Lipa 
Cena: 100,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Rod. združenie pri ZUŠ, Štúrova 29, 082 71 Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.6.2018
Dátum zverejnenia:  20.6.2018
Číslo objednávky: 39/2018
Popis:  Materiál pre potreby obce
Cena: 528,53 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Domáce potreby, s.r.o. Sladkovičová 3, 082 71  Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 8.6.2018

Dátum zverejnenia:  8.6.2018
Číslo objednávky: 176220859/2018
Popis:  Laserová tlačiareň HP – Laser Jet , + toner
Cena: 551,67 
Identifikačné údaje dodávateľ: Alza.cz Jateční 33 a , 170 00 Praha 7
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 5.6.2018

Dátum zverejnenia:  8.6.2018
Číslo objednávky: 38/2018
Popis:  živičná úprava parkoviska pri obecnom úrade o výmere 160 m2 v hrúbke 5 cm
Cena: 10,00 € /m2 bez DPH
Identifikačné údaje dodávateľ: EUROVIA SK, a.s, závod Prešov, Jelšová 24, 080 05  Prešov , IČO: 31651518
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 8.6.2018

Dátum zverejnenia:  8.6.2018
Číslo objednávky: 176134862/2018
Popis:  Záložný zdroj s dopravou
Cena: 114,89 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Alza.cz Jateční 33 a , 170 00 Praha 7
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 5.6.2018

Dátum zverejnenia:  7.6.2018
Číslo objednávky: 37/2018
Popis:  Spracovanie projektovej dokumentácie stavby „Chodník pre peších“ Dubovica – Lipany 
Cena:  300,- € 
Identifikačné údaje dodávateľ: ALIVE ENG, s.ro.Pustá Dolina 14, Prešov, IČO:46465383
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.6.2018
Dátum zverejnenia:  4.6.2018
Číslo objednávky: 36/2018
Popis:  Matriál: mreža, PVC redukcia, odbočka, koleno na odvod vody z cesty.
Cena: 
Identifikačné údaje dodávateľ: Armatúry-JAFAR, s.r.o., Švábská 47, Ku Sudoku 25, IČO: 36457159
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.6.2018
Dátum zverejnenia:  4.6.2018
Číslo objednávky: 35/2018
Popis:  Kancelárske potreby 
Cena: 
Identifikačné údaje dodávateľ: Vladimír Gladiš – Globus, Kamenica 298, IČO: 37466933 
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:

Dátum zverejnenia: 
Číslo objednávky: 34/2018
Popis:  Stavebný materiál
Cena: 422,28 €
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV MAJO, s.r.o. , Železničná 11, Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.6.2018
Dátum zverejnenia:  1.6.2018
Číslo objednávky: 33/2018
Popis: kamenivo fr. 4-8  26,9 t
Cena: 435,78 €
Identifikačné údaje dodávateľ:  Ekoprim s.r.o., Strojnícka 17,080 01 Prešov, IČO: 31710115
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.5.2018
Dátum zverejnenia:  7.5.2017
Číslo objednávky: 32/2018
Popis:  žacie lanko  2,7mm x 1000m 2 ks + doprava
Cena: 203,38 €
Identifikačné údaje dodávateľ: A.M.A.Slovakia, sr.o. Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
3.5.2018
Dátum zverejnenia:  7.5.2018
Číslo objednávky: 31/2018
Popis:  zemina na úpravu dvora v MŠ Dubovica a úpravu dvora
Cena: 420,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Jiří Procházka, Dubovica 45, IČO: 48168416
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.5.2018
Dátum zverejnenia:  7.5.2018
Číslo objednávky: 30/2018
Popis:  svietidla na VO v počte 4 ks
Cena: 864,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ladislav Hrabčák , Ing., Nám sv. Martina 89, 082  71
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.5.2018
Dátum zverejnenia:  7.5.2018
Číslo objednávky: 29/2018
Popis:  stavebný materiál s dopravou
Cena: 459,89
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV MAJO, s.r.o. , Železničná 11, Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.5.2018
Dátum zverejnenia:  7.5.2018
Číslo objednávky: 28/2018
Popis:  Elektromontážne práce pri oprave VO na hornom konci
Cena: 980,64 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ladislav Hrabčák , Ing., Nám sv. Martina 89, 082  71
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.4.2018
Dátum zverejnenia:  7.5.2018
Číslo objednávky: e mail/2018
Popis:  150 ks chňapky s teflónom   ku dňu matiek  
Cena: 1,30/ks
Identifikačné údaje dodávateľ: patrik.knis@gmail.com
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
9.5.2018
Dátum zverejnenia:  9.5.2018
Číslo objednávky: e mail/2018
Popis:  Odvoz pneumatík
Cena:  zdarma
Identifikačné údaje dodávateľ: Eltma  Bratislava
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.4.2018
Dátum zverejnenia:  9.5.2018
Číslo objednávky: 27/2018
Popis:  Geometrický plán na parcely KNC 694/2,695/7,449 a zjednodušený polohopis, výškopis s právnym stavom
Cena: 840,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Števo Varga, Boženy Nemcovej 12, Prešov , IČO:14317176
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.4.2018
Dátum zverejnenia:  25.4.2018
Číslo objednávky: e mail/2018
Popis:   2 ks pivné sety  ( stoly 2 ks  dĺžka 220 cm,  4 ks lavice dĺžka 220 m  v cene 248,00 €  + doprava 29,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.4.2018
Dátum zverejnenia:  25.4.2018
Číslo objednávky: 26/2018
Popis:  Zabezpečenie činnosti  zodpovednej osoby  mesačná odmena 10,00  €  spracovanie dokumentácie  k ochrane osobných údajov  v cene 150,00 €   
Identifikačné údaje dodávateľ: NAS s.r.o., Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.4.2018
Dátum zverejnenia:  25.4.2018
Číslo objednávky: 25/2018
Popis: Drevené dosky na opravu lavičiek 20 ks
Cena: 130,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Peter Beliš, Kamenica 310,08271
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.4.2017
Dátum zverejnenia:  20.4.2017
Číslo objednávky: 24/2018
Popis: Objednávame u Vás materiál
Cena: 526,61 €
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV MAJO, s.r.o. , Železničná 11, Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.4.2018
Dátum zverejnenia:  20.4.2018
Číslo objednávky: 23/2018
Popis:  OOPP  v čiastke  67,80 € , Pracovná mikina 13,70 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Canis  Safety, a.s., Priemyselná 2, 040 01  Košice
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.4.2018
Dátum zverejnenia: 20.4.2018 
Číslo objednávky: e mail/2018
Popis:  stroj na spracovanie BRO
Cena: na základe schváleného uznesenia 
Identifikačné údaje dodávateľ: ZOHT, Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.4.2018
Dátum zverejnenia:  9.4.2018
Číslo objednávky: 22/2018
Popis:  OOPP (montérky, čiapka, rukavice )
Cena: 143,51
Identifikačné údaje dodávateľ: Canis  Safety, a.s., Priemyselná 2, 040 01  Košice
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.4.2018
Dátum zverejnenia:  9.4.2018
Číslo objednávky: 21/2018
Popis:  kamenivo 4/8   26,45  t
Cena: 428,50 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ekoprim s.r.o., Strojnícka 17,080 01 Prešov, IČO: 31710115
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.4.2018
Dátum zverejnenia:  9.4.2018
Číslo objednávky:20/2018
Popis:  Zámková dlažba VISIO 6 cm sivý
Cena: 978,64 €
Identifikačné údaje dodávateľ: KRYSMOS-BRUK, s.r.o., Na rovni 385/9, Ľubotín 065 41, IČO: 46400583
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.3.2018
Dátum zverejnenia:  19.3.2018
Číslo objednávky: 19/2018
Popis:  Parkové lavičky s dopravou
Cena: 440,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ján Daniš , Malinovska 180/35, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 41596862
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.3.2018
Dátum zverejnenia:  19.3.2018
Číslo objednávky: 18/2018
Popis:  Stavebný materiál pre MŠ telocvičňa
Cena: 877,79 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Stav- Majo s.r.o., Železničná 11, 082 71  Lipany , IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.3.2018
Dátum zverejnenia:  19.3.2018
Číslo objednávky: 17/2018
Popis:  parkové lavičky 2 ks  s dopravu 
Cena: 440,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Ján Daniš, Malinovská 180/35, 97213 Nitrianske Pravno, IČO: 41596862
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:

Dátum zverejnenia: 
Číslo objednávky: 16/2018
Popis:  Ján Pavel, Dubovica 41, 082 71
Cena: 980,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Stavebné práce a pokládka dlažby v telocvični – MŠ
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.2.2018
Dátum zverejnenia:  28.2.2018
Číslo objednávky: 15/2018
Popis:  kancelárske potreby, ďakovné predmety, myš k počítaču
Cena: 554,98 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Vladimír Gladiš – Globus, Kamenica 298, IČO: 37466933 
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.2.2018
Dátum zverejnenia:  28.2.2018
Číslo objednávky:14 /2018
Popis:  Posypový materiál
Cena: 135,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Jiří Procházka, Dubovica 45
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.2.2018
Dátum zverejnenia:  28.2.2018
Číslo objednávky: 13/2018
Popis:  zriadenie internetu na zbernom mieste 
Cena: 150,00€
Identifikačné údaje dodávateľ: Slavconet optic, s.r.o., J.Jesenského 634/60, Sabinov IČO: 47691247
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.02.2018
Dátum zverejnenia:  28.2.2018
Číslo objednávky: 12/2018
Popis:  Vystúpenie súboru pri príležitosti MDŽ 9.3.2018
Cena: 200,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: SS Gaštanka, Družstevná 489, Strážske 
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.02.2018
Dátum zverejnenia:  16.02.2018
Číslo objednávky: 11/2018
Popis:  Posypovú soľ 40 ks /25 kg balenie a roxor ø 10 a 6 mm   a cement  s dopravou
Cena: 350,40 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV MAJO, s.r.o. , Železničná 11, Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.2.2018
Dátum zverejnenia:  16.2.2018
Číslo objednávky: 10/2018
Popis:  Kotlík na robot ALBA 60 l s montážou  
Cena: 200,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: Michal Jedinák ml.  Veľký Lipník , 065 33
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.2.2018
Dátum zverejnenia:  16.2.2018
Číslo objednávky: e mail/2018
Popis:  Účtovné súvzťažnosti 2018
Cena:  29,50
Identifikačné údaje dodávateľ: RWC, nám mieru 1, 080 01 Prešov , 31954120
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.02.2018
Dátum zverejnenia:  16.02.2018
Číslo objednávky:e mail /2018
Popis:  Bowlingová obuv č. 42 5 ks, č. 43 – 5 ks a č. 44 – 2 ks , bowlingová guľa  ks  č. 6
Cena: 371,02 €
Identifikačné údaje dodávateľ: BESKO s.r.o.,Čapajevova 17,040 11 Košice
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.2.2018
Dátum zverejnenia:  6.2.2018
Číslo objednávky: e mail /2018
Popis:  Gabiónová sieť 11 ks
Cena:  108,90 €
Identifikačné údaje dodávateľ: LEMON trade, s.r.o. Družstevná 849 , Nižná , IČO: 50753673
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.02.2018
Dátum zverejnenia:  5.2.2018
Číslo objednávky: 9/2018
Popis:  Knihy pre prvákov  „Emka v lese“ 9 ks  
Cena: 58,50 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Vítezslav Fischer, Život a zdravie  Kokošovce  65
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.2.2018
Dátum zverejnenia:  5.2.2018
Číslo objednávky: e mail /2018
Popis:  Gabiónová sieť  2 ks
Cena:  17,40 €
Identifikačné údaje dodávateľ: LEMON trade, s.r.o. Družstevná 849 , Nižná , IČO: 50753673
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.01.2018
Dátum zverejnenia:  22.1.2018
Číslo objednávky: e mail/2018
Popis: Smetné nádoby 120 l – 50 ks
Cena:  990,- €
Identifikačné údaje dodávateľ: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, IČO: 31681051
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 9.1.2018
Dátum zverejnenia: 10.01.2018
Číslo objednávky: 7/2018
Popis:  Cement 425 N 81 ks a roxor 6 ks ∅ 6 a l ks ∅ 10 s dopravou
Cena: 253,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: STAV MAJO, s.r.o. , Železničná 11, Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.1.2018
Dátum zverejnenia:  11.1.2018
Číslo objednávky:6/2018
Popis: Objednávame u Vás obedy pre zamestnancov počas roka 2018
Cena:   3000,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: RE+Mont, s.r.o., Torysa 360, XXL Reštaurácia Lipany
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.1.2018
Dátum zverejnenia: 10.01.2018
Číslo objednávky:5/2018
Popis: Stravné pre žiakov MŠ, ZŠ v hmotnej núdzi počas roka 2018
Cena: do 560 €
Identifikačné údaje dodávateľ:Materská škola, Dubovica 48
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.1.2018
Dátum zverejnenia: 10.01.2018
Číslo objednávky:4/2018
Popis: Doplatok ku strave zo sociálneho fondu  pre zamestnancov  počas roka 2018
Cena:  do 70 €
Identifikačné údaje dodávateľ: Materská škola, Dubovica 48
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.1.2018
Dátum zverejnenia: 10.01.2018
Číslo objednávky: 3/2018
Popis: Režijné náklady na stravu zamestnancov  počas roka 2018
Cena:  do 300,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ: Materská škola, Dubovica 48
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.1.2018
Dátum zverejnenia: 10.01.2018
Číslo objednávky:2/2018
Popis: Prečistenie kanálu v areále MŠ
Cena:  187,20 €
Identifikačné údaje dodávateľ: MP Kanal, s.r.o, Košická 5, Prešov, IČO: 46306056
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.1.2018
Dátum zverejnenia: 10.01.2018
Číslo objednávky:1/2018
Popis: Tlačiva k DZN
Cena:  18.40 €
Identifikačné údaje dodávateľ: INPROST s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava
Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.1.2018
Dátum zverejnenia: 10.01.2018
2019-01-16T15:51:35+02:00