Výmena umelého trávnika Dubovica

/Výmena umelého trávnika Dubovica

Výmena umelého trávnika Dubovica

OBEC    DUBOVICA

Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany

Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie  cenovej ponuky  pre  predmet zákazky  :   „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku – Dubovica  “

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC DUBOVICA

Obecný úrad
Dubovica 190
082 71 Lipany

IČO: 00326992
DIČ: 2020711440

Ladislav Timčo, starosta obce
Tel. č.: 051/4572 047, 0918 421461

E-mail: ocudubovica@stonline.sk

Výzva na predkladanie ponúk- Výmena umelého trávnika

Prílohy

Výkaz-výmer

Návrh na plnenie kritéria

Zverejnené dňa : 10.08.2018

Výzva zverejnená na úrade  vlády   http://www.vlada.gov.sk/data/att/24496_subor.pdf     TU 

Zverejnené:  31.07.2018

2018-09-21T14:49:17+02:00