Ochrana lesa pred požiarmi

/Ochrana lesa pred požiarmi

Ochrana lesa pred požiarmi

Lesné  požiare  spôsobujú  v  Slovenskej  republike   každoročne  veľké  materiálne  ale
aj ekologické škody, pričom ich obnova a návrat do pôvodného stavu predstavujú dlhodobé
obdobie.

V roku 2016 v okrese Prešov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovalo pri 63 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je o 42 požiarov menej ako v predchádzajúcom roku.  V 28 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov čo je o 36 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. V lesnom hospodárstve neboli zaznamenané lesné požiare.

V roku 2016 v okrese Sabinov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovalo pri 46 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je o 69 požiarov menej ako v predchádzajúcom roku. V 37  prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov čo je o 61 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. V lesnom hospodárstve nebol zaznamenaný lesný požiar.

Snímka

[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:39:56+02:00