Oznam – vtáčia chrípka

/Oznam – vtáčia chrípka

Oznam – vtáčia chrípka

V súvislosti s vysoko aktuálnou problematikou výskytu „vtáčej chrípky“ v Slovenskej republike Vám  do pozornosti  dávame  informačný materiál pripravený ŠVPS SR  pre chovateľov hydiny  s aktuálnymi informáciami o výskyte ohnísk vtáčej chrípky na Slovensku.  Viac informácii v  prílohe

2018-08-31T01:39:56+02:00