Oznámenie

/Oznámenie

Oznámenie

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  Ďačov “ obstarávateľ  Obec Ďačov

2018-08-31T01:39:56+02:00