Verejná vyhláška – „Polyfunkčný objekt „

/Verejná vyhláška – „Polyfunkčný objekt „

Verejná vyhláška – „Polyfunkčný objekt „

Verejná  vyhláška  –  „Polyfunkčný objekt Dubovica“

Oznámenie o začatí územného konania  a o nariadení ústneho pojednávania podľa § 36  v spojení s § 61 stavebného zákona oznamujeme začatie zlúčeného územného a stavebného konania  

2018-08-31T01:39:52+02:00