Verejné vyhlášky2018-08-31T01:39:42+02:00
3.11. 2020

Verjná vyhláška

Systém ekologickej stability okresu Sabinov - oznámenie o schvaľovacom procese Zverejnené: 03.11.2020 [...]

20.10. 2020

Verjná vyhláška

ODS  - Lipany, ul Za traťou - Vodovodná  šachta  Podľa § 26 odst. 2 [...]

20.10. 2020

Verjná vyhláška

Verejná vyhláška -  oznámenie o začatí zlúčeného a územného  stavebného konania  k stavbe rodinného [...]

2.06. 2020

Verjná vyhláška

Rozhodnutie vo veci vydania stavebného povolenia va vodnú stavbu - Obec Dubovica - vodovod [...]

19.03. 2020

Verjná vyhláška

Rozhodnutie vo veci vydania stavebného povolenia va vodnú stavbu - Obec Dubovica - vodovod [...]

11.03. 2020

Verjná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného  konania a  o nariadení ústneho pojednávania podľa § [...]

27.01. 2020

Verjná vyhláška

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na [...]

2.12. 2019

Verjná vyhláška – oznámenie

OZNAM pre vlstníkov poľovných pozemkov  Poľovnícke združenie Kamenná so sídlom v Červenici oznamuje vlastníkom [...]