Verejné vyhlášky2018-08-31T01:39:42+02:00
14.07. 2021

Verjná vyhláška

Oznámenie  o začatí  konania o dodatočnom povlení stavby a nariadenie ústného pojednávania  k žiadosti  [...]

7.05. 2021

Verjná vyhláška

Verejná vyhláška -  Telekomunikačná vybavenosť pre obec Dubovica  Zverejnené: 07.05.2021

19.04. 2021

Verjná vyhláška

Verejná vyhláška -  oznámenie o vstupe na pozemok Zverejnené: 19.04.2021

7.04. 2021

Verjná vyhláška

Verejná vyhláška -  rozhodnutie o prdĺžení termínu doloženia dokladov Zverejnené: 07.04.2021 [...]

4.11. 2020

Verjná vyhláška

Verjená vyhláška - výrub listnatých stromov a krov  NN/VN Zverejnené: 04.11.2020 [...]

3.11. 2020

Verjná vyhláška

Systém ekologickej stability okresu Sabinov - oznámenie o schvaľovacom procese Zverejnené: 03.11.2020 [...]

20.10. 2020

Verjná vyhláška

ODS  - Lipany, ul Za traťou - Vodovodná  šachta  Podľa § 26 odst. 2 [...]

20.10. 2020

Verjná vyhláška

Verejná vyhláška -  oznámenie o začatí zlúčeného a územného  stavebného konania  k stavbe rodinného [...]