Monthly Archives: august 2023

//august

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2023-08-21T11:25:36+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 5.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.08.2023  o 19.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2023-08-21T11:25:36+02:00