Daily Archives: 8. decembra 2023

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2023-12-08T14:50:21+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2023  o 18.30 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2023-12-08T14:50:21+02:00